Tiêu chuẩn ISO được triển khai trong ngành Nông nghiệp & Thực phẩm

Ngành Nông nghiệp & Thực phẩm

Sản xuất thực phẩm bền vững là một thành phần quan trọng để đáp ứng nhu cầu và thách thức của nông nghiệp trên toàn thế giới. Những đổi mới trong chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên; chính sách khí hậu và năng lượng, hệ thống an toàn sinh học; quyền sở hữu và hành động tập thể là trọng tâm hàng đầu.

Khi hàng hóa nông nghiệp phát triển từ cánh đồng đến ngã ba; họ đòi hỏi sự chú ý, theo dõi và tính toàn vẹn. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ chuỗi cung ứng đầu cuối nhằm giảm rủi ro; đảm bảo chất lượng và cải thiện năng suất. Các tổ chức liên quan đến sản xuất; đóng gói, chăm sóc vận chuyển; cung cấp các mặt hàng nuôi dưỡng và nuôi dưỡng. Hoặc trong ngành sản phẩm trồng trọt, phải đồng ý với các quy định này để có được thị trường người mua quan trọng. Họ cũng có thể thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ sự nổi tiếng; hoặc tăng chất lượng hấp dẫn của họ cho khách hàng.

Ngành nông nghiệp và thực phẩm

Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp nông nghiệp để điều tra; khẳng định số lượng và bản chất của sáng tạo và giao hàng. Chúng tôi cũng thực hiện Xác minh sự phù hợp (VOC) vì lợi ích của các chính phủ quốc gia. Đánh giá và quản lý thử nghiệm này đảm bảo cho người mua bằng cách khẳng định rằng vận chuyển trong các mặt hàng nông sản và nông sản. Bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu, đáp ứng các Tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đồng tình.

Xem thêm:  Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực Hóa Học

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

⇒ Giảm chi phí năng lượng

⇒ Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

⇒ Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

⇒ Tuân thủ mọi quy định quốc tế

⇒ Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

⇒ Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong ngành Nông nghiệp & Thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận ISO 45001

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù...

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí...

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất...

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một...