Tìm Hiểu Tiêu Chuẩn ISO 45001 là gì?

Hiện nay, có rất nhiều tiêu chuẩn ISO. Nếu là một doanh nghiệp chắc chắn không thể bỏ qua tiêu chuẩn ISO 45001. Vậy ISO 45001 là gì, mang đến lợi ích ra sao…? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây!

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

ISO 45001 là gì ?Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. Thêm vào đó là hướng dẫn sử dụng, cho phép doanh nghiệp chủ động cải thiện hiệu suất Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp trong việc phòng ngừa thương tích và thiệt hại sức khỏe.

ISO 45001 được định hướng áp dụng cho tất cả các loại hình và tính chất của bất kỳ doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ – vừa – lớn. Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001  sẽ được tích hợp vào các quy trình quản lý riêng của doanh nghiệp.

ISO 45001 cho phép một doanh nghiệp, thông qua hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn như chăm sóc sức khỏe/phúc lợi nhân viên; nhưng cần lưu ý rằng một doanh nghiệp có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành để giải quyết các vấn đề đó.

ISO 45001:2018 là gì?

ISO 45001:2018 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 45001, được phát hành vào năm 2018. Đây là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản lý rủi ro sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, được thiết kế để giúp các tổ chức tăng cường quản lý rủi ro và giảm thiểu tai nạn, bệnh tật và tử vong liên quan đến công việc.

Những phạm trù không thuộc tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra các tiêu chí cụ thể cho kết quả hoạt động Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, cũng không phải là quy tắc về thiết kế một hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp. Hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp của một doanh nghiệp cần phải cụ thể để đáp ứng những nhu cầu riêng của doanh nghiệp đó trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật. Vì thế, doanh nghiệp nhỏ với rủi ro thấp có thể chỉ cần phải thực hiện một hệ thống đơn giản, trong khi một doanh nghiệp lớn với mức độ rủi ro cao cần một hệ thống phức tạp. Bất kỳ loại hình nào thì cũng phải có khả năng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, với điều kiện hệ thống để đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất.

Chứng nhận ISO 45001 không giải quyết các vấn đề một các cụ thể như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản, các tác động môi trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không cần phải tính đến những vấn đề này trừ khi chúng cho thấy có rủi ro đối với người lao động.

Xem thêm:  Lợi ích của hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin ISO 27001

ISO 45001 không nhằm mục đích là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý, đây là một công cụ quản lý để các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ trở lên sử dụng một cách tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro gây hại.

Các yêu cầu chính trong tiêu chuẩn ISO 45001

Các yêu cầu chính trong tiêu chuẩn ISO 45001 bao gồm:

– Xác định các nguy cơ và rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

– Thiết lập các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro

– Đảm bảo sự tham gia của nhân viên và đối tác liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

– Theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

– Cải thiện liên tục quá trình quản lý rủi ro và hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp cải tiến kết quả hoạt động Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp bằng cách:

– Xây dựng, thực hiện chính sách và các mục tiêu Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp

– Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của doanh nghiệp và có tính đến các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý 

– Xác định các mối nguy và rủi ro Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp gắn với các hoạt động của doanh nghiệp; tìm cách loại bỏ chúng, kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn.

– Thiết lập các kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp cũng như các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu khác

– Nâng cao nhận thức về các rủi ro Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp của tổ chức

– Đánh giá kết quả hoạt động Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động thông qua các hoạt động thích hợp

– Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp

Khi kết hợp các việc kể trên sẽ đảm bảo tăng cường danh tiếng của doanh nghiệp, đảm bảo nơi làm việc an toàn, mang lại nhiều lợi ích:

– Giảm chi phí về tai nạn

– Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật

– Giảm chi phí đóng bảo hiểm

– Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành

– Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự

– Đạt được chứng nhận ISO 45001 tiêu chuẩn quốc tế

Quá trình đánh giá và chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp

Quá trình đánh giá và chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

  1. Lập kế hoạch triển khai tiêu chuẩn
  2. Tiến hành đào tạo để cải thiện nhận thức và hiểu biết về tiêu chuẩn
  3. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
  4. Thực hihiện các hoạt động kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống
  5. Đăng ký chứng nhận từ tổ chức cấp chứng nhận độc lập
  6. Kiểm tra và duy trì hệ thống theo định kỳ để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn.
Xem thêm:  ISO 45001 - tiêu chuẩn quốc tế mới về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 45001 và OHSAS 18001

Tiêu chuẩn ISO 45001 có một số sự khác biệt so với tiêu chuẩn OHSAS 18001, bao gồm:

  • ISO 45001 sử dụng ngôn ngữ chung với các tiêu chuẩn khác của ISO
  • ISO 45001 coi sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là một phần không thể thiếu của quản lý rủi ro tổng thể
  • ISO 45001 yêu cầu tổ chức xác định và liên kết các nguy cơ và rủi ro với các hoạt động và các quá trình của tổ chức
  • ISO 45001 tập trung vào sự tham gia của nhân viên và đối tác liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Khả năng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 cho các tổ chức

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được áp dụng cho các tổ chức từ nhỏ đến lớn, trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tất cả các tổ chức, bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể cải thiện quản lý rủi ro sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của mình bằng cách triển khai tiêu chuẩn này.

Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO 45001 

Tiêu chuẩn ISO 45001 dành cho mọi tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Bất kể tổ chức của bạn là công ty/doanh nghiệp nhỏ, hay là một tập đoàn toàn cầu; một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức đào tạo, một tổ chức từ thiện, một tổ chức chính phủ… Chỉ cần có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp/công ty, thì việc áp dụng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 có thể được áp dụng cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn có mức độ rủi ro cao. 

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro phù hợp với cách các tổ chức, công ty, doanh nghiệp quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác của mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 vào các quá trình quản lý tổng thể của các tổ chức.

Nếu bạn đang quan tâm đến tiêu chuẩn ISO 45001, hãy liên hệ với GCDRI để được hỗ trợ nhanh chóng!

 

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3, TM27A – Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Tư vấn ISO 45001 – Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Việc cung cấp một môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn...

ISO 45001 – tiêu chuẩn quốc tế mới về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu...

10 yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế mới về An toàn –...

Cấp Chứng Nhận ISO 45001 Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Theo quy định mới được ban hành ngày 12/3/2018, ISO 45001:2018 sẽ...

8 điều cần biết về bộ tiêu chuẩn ISO 45001

Đôi điều về ISO 45001:2018. 1. Điểm mới của tiêu chuẩn ISO...