Danh mục: Tư Vấn ISO Toàn Quốc

Có nên cố gắng đạt chứng nhận ISO 14001?

Bất kỳ cơ sở sản xuất nào dù lớn hay nhỏ cũng gây ra các...

Cấp Chứng Nhận ISO 26000 Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức đánh giá và...

Tiêu Chuẩn ISO 29990 Quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 29990 ISO 29990 là một tiêu chuẩn hệ thống quản...

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 21500 về Quản lý dự án

ISO 21500: 2012, Hướng dẫn về Quản lý dự án, là một tiêu chuẩn quốc...

Tư Vấn Cấp Tiêu Chuẩn Chứng Nhận IATF 16949:2016

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là phiên bản đầu tiên về Hệ thống Quản lý Chất...

Cấp Chứng Nhận ISO 22301 Hệ thống quản lý Kinh doanh (BCMS)

ISO 22301 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh. Hệ thống...

Tư Vấn Chứng Nhận ISO 10002 Về Hệ Thống Quản Lý Khiếu Nại

ISO 10002:2014 cung cấp hướng dẫn về quy trình xử lý các khiếu nại liên...