Cấp Chứng Nhận ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Việc đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, tối ưu hóa chi phí và nguồn lực, cải thiện hình ảnh và uy tín, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Giới thiệu chứng nhận ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành vào năm 2015.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và hướng dẫn cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường (EMS) nhằm giúp các tổ chức kiểm soát tác động môi trường của hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình.

ISO 14001 được xây dựng dựa trên nguyên tắc PDCA (Plan-Do-Check-Act), tập trung vào các khía cạnh:

⇒ Xác định các khía cạnh và tác động môi trường

⇒ Xây dựng chính sách, mục tiêu và kế hoạch quản lý môi trường

⇒ Thực hiện và vận hành các quy trình, biện pháp kiểm soát

⇒ Giám sát, đo lường và đánh giá hiệu quả hệ thống

⇒ Xem xét quản lý vận hành và cải tiến liên tục

ISO 14001 áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không phụ thuộc quy mô, lĩnh vực hoạt động. Việc áp dụng tiêu chuẩn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Giới thiệu ISO 14001:2015
Giới thiệu ISO 14001:2015

Phân biệt ISO 14001:2015 và các tiêu chuẩn quản lý môi trường khác

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất về hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên, còn một số tiêu chuẩn/chứng nhận EMS khác cũng được nhiều tổ chức áp dụng như:

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Tiêu chuẩn EMS của Liên minh Châu Âu, chỉ áp dụng trong phạm vi EU.

BS 8555: Tiêu chuẩn pháp lý về EMS của Anh, nhẹ hơn ISO 14001.

IEMA: Viến cho các cá nhân chứ không phải tổ chức.

CSA Z1000: Tiêu chuẩn EMS của Canada, tương đương ISO 14001.

So với các tiêu chuẩn trên thì ISO 14001 có một số đặc điểm nổi bật:

Phổ biến và được chấp nhận rộng rãi trên thế giới.

Bao quát và nhấn mạnh vào quá trình cải tiến liên tục.

Linh hoạt, có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức.

Tích hợp tốt với các tiêu chuẩn quản lý khác của ISO.

Do đó, ISO 14001 được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để xây dựng hệ thống EMS toàn diện và hiệu quả.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Phiên bản ISO 14001:2015 được ISO ban hành vào năm 2015 với nhiều cải tiến quan trọng để phù hợp với xu hướng phát triển bền vững hiện nay. Các yêu cầu chính của ISO 14001:2015 bao gồm:

♦ Xây dựng chính sách, mục tiêu và kế hoạch về môi trường

♦ Xác định các khía cạnh môi trường và đánh giá rủi ro

♦ Thiết lập các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu tác động môi trường

♦ Xây dựng các quy trình vận hành và khắc phục sự cố

♦ Đào tạo nhận thức cho nhân viên

♦ Giám sát, đo lường và cải tiến hệ thống

Nhìn chung, ISO 14001 tập trung vào việc lồng ghép quản lý môi trường vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

⇒ Chứng nhận ISO 14001 được ISO xây dựng nhằm tạo dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Giúp các doanh nghiệp có thể giảm thiểu tối đa; những tác động tiêu cực của mình đến môi trường sống. Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001, cung cấp một khung chuẩn cho những doanh nghiệp với mục đích; chứng minh những cam kết của doanh nghiệp đó về một số vấn đề liên quan đến môi trường.

Xem thêm:  Tư Vấn ISO 14001 Tiêu chuẩn quốc tế IAS Hoa Kỳ công nhận

Chứng nhận ISO 1400:2015 về hệ thống quản lý môi trường có thể tóm tắt bằng 2 vấn đề chính dưới đây:

Giảm bớt được những ảnh hưởng có hại đến môi trường xung quanh

Cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc cải tiến quản lý môi trường thường xuyên, liên tục.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 không phải là tiêu chuẩn iso có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Nó sẽ cung cấp một khung chuẩn chung; để có thể đáp ứng được những mục tiêu trong nội bộ doanh nghiệp. Và trong vấn đề quản lý môi trường bên ngoài.

Khi các công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Doanh nghiệp có thể chứng minh được cam kết của mình. Bằng các tái chế các nguyên vật liệu đã sử dụng khi cần thiết và giảm lượng rác thải. Doanh nghiệp sẽ thấy được những lợi ích to lớn; khi được cấp chứng chỉ này, đặc biệt là vấn đề tiết kiệm chi phí.

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 14001 bao gồm các bước chính sau:

Bước 1: Liên hệ với Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng để yêu cầu dịch vụ cấp chứng nhận ISO 14001. Viện sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các yêu cầu và quy trình đăng ký.

Bước 2: Tiến hành kiểm tra sơ bộ để đánh giá số lượng công việc và tài liệu cần thiết để đăng ký cấp chứng nhận. Bạn sẽ được hướng dẫn về các bước cần thiết để chuẩn bị cho quá trình đăng ký.

Bước 3: Thực hiện kiểm tra đánh giá ban đầu. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng sẽ thực hiện kiểm tra đánh giá ban đầu để đánh giá các hệ thống quản lý môi trường của tổ chức theo các tiêu chuẩn của ISO 14001.

Bước 4: Điều chỉnh các hệ thống quản lý môi trường nếu cần thiết. Nếu tổ chức không đạt được các tiêu chuẩn ISO 14001, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng sẽ cung cấp cho bạn các khuyến nghị để giúp bạn điều chỉnh các hệ thống quản lý môi trường của tổ chức cấp chứng nhận

Bước 5: Thực hiện kiểm tra đánh giá bao gồm 2 giai đoạn Stage 1 và Stage 2 và xác nhận đăng ký cấp chứng nhận. Sau khi hoàn tất các bước trên, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng sẽ thực hiện kiểm tra đánh giá lại để xác nhận và thông báo ban hành cấp chứng nhận.

Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 14001 và kiểm tra thông tin trên Hệ Thống Chứng Nhận Toàn Cầu – IAF Cert

Bước 6: Giám sát và duy trì hàng năm

ISO 14001
ISO 14001

Báo giá chi phí cấp chứng nhận ISO 14001:2015

Chi phí cấp chứng nhận ISO 14001:2015 phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Quy mô của doanh nghiệp (số lao động, diện tích, sản lượng…)

+ Lĩnh vực hoạt động và các khía cạnh môi trường liên quan

+ Số ngày công đánh giá thực tế tại doanh nghiệp

+ Chi phí viết báo cáo và cấp chứng chỉ

+ Chi phí đi lại, ăn ở của đoàn đánh giá viên

Mức chi phí phổ biến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thường nằm trong khoảng:

15 – 35 triệu đồng cho quy mô doanh nghiệp dưới <50 nhân sự.

35 – 50 triệu đồng cho doanh nghiệp 50 – 300 nhân sự.

Đối với doanh nghiệp lớn hơn 300 lao động, chi phí có thể lên tới 60 – 80 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp phải chi trả phí duy trì chứng chỉ khoảng 50%-70% chi phí ban đầu cho tổ chức cấp chứng nhận. Sau 3 năm, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành tái chứng nhận đầy đủ.

Cách áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để áp dụng ISO 14001 hiệu quả, doanh nghiệp cần:

Xem thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 13485 Tiêu Chuẩn Chất Lượng Cho Sản Phẩm Y Tế

⇒ Xây dựng kế hoạch và lộ trình áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể.

⇒ Phân công trách nhiệm rõ ràng, phổ biến tới toàn bộ cbcn.

⇒ Đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng về quản lý môi trường.

⇒ Xem xét, cập nhật các quy định, quy trình liên quan như ISO 9001, OHSAS 18001… để đảm bảo tích hợp và nhất quán.

⇒ Áp dụng các công cụ, kỹ thuật quản lý hiện đại như: phân tích môi trường, đánh giá chu trình đời sản phẩm, 5S, KPIs…

⇒ Đầu tư trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường.

⇒ Xây dựng và giám sát chỉ số KPIs để đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý.

⇒ Thường xuyên rà soát, cải tiến các quy trình, mục tiêu cho phù hợp.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Để áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp cần thực hiện những bước sau:

⇒ Xây dựng kế hoạch và lộ trình áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể.

⇒ Phân công trách nhiệm rõ ràng, phổ biến tới toàn bộ cán bộ công nhân viên.

⇒ Đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng về quản lý môi trường.

⇒ Xem xét, cập nhật các quy định, quy trình liên quan như ISO 9001, OHSAS 18001… để đảm bảo tích hợp và nhất quán.

⇒ Áp dụng các công cụ, kỹ thuật quản lý hiện đại như: phân tích môi trường, đánh giá chu trình đời sản phẩm, 5S, KPIs…

⇒ Đầu tư trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường.

⇒ Xây dựng và giám sát chỉ số KPIs để đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý.

⇒ Thường xuyên rà soát, cải tiến các quy trình, mục tiêu cho phù hợp.

Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 một cách hệ thống, khoa học và đầy đủ, doanh nghiệp có thể nâng cao được hiệu quả quản lý môi trường và đạt được các lợi ích thiết thực như giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường, tăng cường uy tín và niềm tin của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào các thị trường xuất khẩu, giảm thiểu chi phí vận hành.

Kết luận

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là một trong những giải pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bền vững. Việc thực hiện đầy đủ các bước và nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về quản lý môi trường sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các lợi ích thiết thực và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Liên hệ đăng ký chứng nhận ISO 14001

Đăng ký dịch vụ cấp chứng nhận ISO 14001 là một quá trình quan trọng giúp các tổ chức đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến quản lý môi trường. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng là một tổ chức uy tín cung cấp dịch vụ cấp chứng nhận ISO 14001 cho các tổ chức ở Việt Nam.

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng là một tổ chức uy tín và có kinh nghiệm trong việc cấp chứng nhận ISO 14001 cho các tổ chức ở Việt Nam. Đối với các tổ chức muốn đăng ký dịch vụ cấp chứng nhận, Viện sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá các hệ thống quản lý môi trường của tổ chức theo các tiêu chuẩn được đề ra trong ISO 14001.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3 – Tòa nhà Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Cấp Chứng Nhận ISO 22000:2018 Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm

Chứng Nhận ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn...

Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

Giới thiệu tổng quan về ISO 9001 Tiêu chuẩn ISO 9001 (ISO...

Cấp Chứng Nhận ISO 20000 Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT

Giới thiệu về ISO 20000 ISO 20000-1:2018 là một tiêu chuẩn toàn cầu...

Cấp Chứng Nhận ISO 13485 Tiêu Chuẩn Chất Lượng Cho Sản Phẩm Y Tế

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có thể...

Cấp Chứng Nhận ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng

Xử lý cẩn thận các nguồn năng lượng là một trong những...

Cấp Chứng Nhận ISO 45001 Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Theo quy định mới được ban hành ngày 12/3/2018, ISO 45001:2018 sẽ...