Tiêu chuẩn ISO 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trên toàn thế giới cho toàn bộ mạng lưới cung cấp thực phẩm, từ người trồng trọt và nhà sản xuất đến nhà chế biến và đóng gói, vận chuyển và mục đích bán hàng. Nó mở rộng cho các nhà cung cấp các mặt hàng và chính quyền phi thực phẩm, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị làm sạch và thiết bị, và có thể được sử dụng bởi các hiệp hội ở mọi quy mô. Tiêu chuẩn ISO-22000 chỉ ra sự cần thiết cho một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm thư tín thông minh, khung các giám đốc điều hành và các dự án thiết yếu. Các đèn chiếu tiêu chuẩn trên xác nhận mạng hàng tồn kho, có các tiêu chuẩn khung bảng được chèn và được xếp theo các tiêu chuẩn HACCP.

Chứng nhận ISO 22000 có nghĩa là kiểm soát đầy đủ về sự hiện diện của các mối nguy hiểm dựa trên thực phẩm trong thực phẩm tại thời điểm tiêu thụ. An toàn thực phẩm không phải là kiểm soát một giai đoạn mà là nỗ lực kết hợp của tất cả các bên tham gia chuỗi thực phẩm, bao gồm Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nhà sản xuất chính thông qua nhà sản xuất, Nhà vận chuyển, Nhà điều hành cửa hàng, nhà bán buôn, Nhà cung cấp thực phẩm, Cửa hàng dịch vụ thực phẩm và Nhà sản xuất thiết bị, Vật liệu đóng gói, Đại lý làm sạch, Phụ gia & chất bảo quản & Thành phần và nhà cung cấp dịch vụ. Chứng nhận ISO 22000 và HACCP- Hệ thống an toàn thực phẩm Ngay cả điều này bao gồm thuốc trừ sâu, phân bón và thuốc thú y. Triển khai thành công FSMS và HACCP – Chứng nhận ISO 22000 giúp tổ chức ngăn chặn các vấn đề như sự hiện diện của Vi khuẩn, Chất độc và Ngoại tình, v.v … trước khi xảy ra & Đề xuất hành động khắc phục.

Tiêu Chuẩn Iso 22000 Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

 

Các yếu tố chính của FSMS:

Giao tiếp tương tác: Giao tiếp hiệu quả là điều cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các mối nguy hiểm có thể được xác định hợp lệ và được kiểm soát đầy đủ tại mỗi bước trong chuỗi thức ăn.

Quản lý hệ thống: Chứng nhận ISO 22000 Tương thích với ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

Chương trình tiên quyết: (PRP)

Chứng nhận HACCP kết hợp với các điểm phân tích và kiểm soát mối nguy hiểm chứng nhận ISO 22000- HACCP là một trong những khái niệm rất quan trọng trong chứng nhận an toàn thực phẩm. Có một vài nguyên tắc được sử dụng theo cách tiếp cận đúng với các chức năng của HACCP- Phân tích ô nhiễm vật lý, sinh học và hóa học là một trong những nguyên tắc của HACCP, Xác định các Mục tiêu để giảm thiểu các mối nguy hiểm là một trong những nguyên tắc khác các nguyên tắc, Giám sát và phân tích thường xuyên về việc đạt được các mục tiêu là một trong những nguyên tắc của HACCP.

Phần quan trọng nhất của Chứng nhận an toàn thực phẩm không phân biệt tiêu chuẩn là HACCP – nơi phân tích mối nguy được thực hiện và các điểm quan trọng được kiểm soát bằng PRP và oPRP.

Điều chỉnh chứng nhận và thực hiện ISO 22000 phải là một Quyết định theo kế hoạch của bất kỳ Tổ chức nào; Thiết kế & thực hiện & thời gian cần thiết về cơ bản phụ thuộc vào yếu tố sau:

Môi trường tổ chức

Chuỗi liên quan

Sản phẩm hoặc Dịch vụ trong đó tổ chức xử lý

Quy trình được thông qua

Quy mô & cơ cấu tổ chức

Rủi ro liên quan đến Sản phẩm & Quy trình

Chứng nhận ISO 22000

1. Phân tích mối nguy – Sinh học, hóa học & vật lý.

2. Xác định ĐCSTQ – Xác định điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi thực phẩm.

3. Kiểm soát: Thiết lập các điểm kiểm soát tới hạn và các biện pháp phòng ngừa trên đó.

4. Giám sát ĐCSTQ.

5. Hành động khắc phục chính xác.

6. Lưu giữ hồ sơ.

7. Kiểm toán bên thứ ba

Lợi ích ISO 22000 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm:

Chính phủ cũng sẽ quan sát những lợi thế phi thường, ví dụ, học tập hợp lý và cơ học, giúp cải thiện phúc lợi, an ninh và ban hành sinh thái. Những lợi thế này cũng sẽ cung cấp một cách tiếp cận để hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên thực phẩm.

Bất kỳ ai liên quan đến kinh doanh thực phẩm đều phải biết về những lợi thế mà Chứng nhận ISO 22000 có được trong việc xử lý, dự trữ, lắp ráp và chiếm dụng các mặt hàng có thể ăn được. Nó mang lại cho các tổ chức thực phẩm và an ninh phổ biến, giữ cho lợi ích không bị giảm và có thể được tham gia với các hướng dẫn hệ thống quản trị khác, ví dụ, ISO 9001: 2000 , cho các tác động lớn nhất đến chất lượng.

Biết liệu Chứng nhận ISO 22000 có trực tiếp cho bạn hay không và hiệp hội của bạn rất đơn giản: Nó hoạt động cho từng tổ chức, trả ít tiền cho kích thước hoặc diện tích. Đặt ra các quy trình được chấp nhận trong tổ chức của bạn sẽ cho phép bạn truyền đạt kết quả, vượt qua sự chắc chắn cho dù bạn nhìn nó như thế nào và gây tò mò cho các đối tác và khách hàng.

Tại thời điểm thực hành an toàn thực phẩm xuất hiện ngắn, nguy hiểm và kết quả thường xuyên vô cùng tốn kém có thể dẫn đến. Các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra thông qua các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sử dụng có thể bảo vệ một hiệp hội khỏi sự bất hạnh, chi phí luật sư hoặc bất chấp việc đóng cửa lối vào của nó là tốt.

Chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân sẽ được hưởng lợi từ các quy tắc và quy định của Chứng nhận ISO 22000 theo các quy định sau:

Chứng nhận ISO 22000 giúp Tổ chức cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Chứng nhận ISO 22000 là phương pháp khoa học

Làm cho trách nhiệm an toàn thực phẩm của các bên chuỗi thực phẩm.

Lợi thế cạnh tranh

Chứng nhận ISO 22000 Trợ giúp Kinh doanh, Chính phủ & Xã hội.

Nghề nghiệp chất lượng cao hơn trong kinh doanh thực phẩm

Cải thiện việc sử dụng tài sản trên toàn cầu

Lợi ích tổ chức mở rộng.

Tiềm năng phát triển kinh tế mở rộng

Bảo vệ nguồn gốc an toàn hơn

Giảm tỷ lệ mắc bệnh do thực phẩm

Tài liệu ngày càng hiệu quả về chiến lược, kỹ thuật và phương pháp

Các tiêu chuẩn này cho phép bằng chứng nhận biết về nhiệm vụ, nhiệm vụ và thời gian liên quan bằng cách lập một kế hoạch nhiệm vụ hợp lý; hãy nhớ rằng nếu một cái gì đó đang hoạt động, nó không phải là điềm tốt để biến đổi nó. Truyền đạt những lợi thế của ISO 22000 không thể nhầm lẫn với các đại diện và hiểu rằng họ sẽ có thắc mắc về những tiến bộ được thực hiện trong hiệp hội của bạn. Dạy họ về cách chứng nhận ISO 22000 được tạo ra để thu lợi từ các ông chủ, đại diện và dân số nói chung và cách nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến chiến thắng đường dài và ngắn của tổ chức.

Tiêu Chuẩn Iso 22000 Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

Ai có thể sử dụng chứng nhận ISO 22000:

Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận đã được dự định sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, bộ phận hoặc khu vực địa chất.

Tại sao Chứng nhận ISO 22000 quan trọng đối với Công ty của bạn?

Chứng nhận ISO 22000 được công nhận tất cả thông qua chuỗi cung ứng thực phẩm trên toàn thế giới và chứng nhận là một cách tiếp cận để kết thúc một nhà cung cấp quyết định. Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận công khai cam kết an toàn thực phẩm của bạn. Nó phụ thuộc vào tốt nhất trong thực tiễn tốt nhất trong lớp và được dự định:

Xác định, quản lý và giảm thiểu rủi ro và vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tạo niềm tin với các bên liên quan.

Tạo niềm tin với các bên liên quan.

Tăng giá trị thương hiệu của bạn trên thị trường.

Chứng nhận ISO 22000 phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chứng nhận ISO khác , giúp việc điều phối an ninh thực phẩm của bạn trở nên đơn giản với chất lượng, sinh thái hoặc sức khỏe và an toàn của hội đồng quản trị. Tương tự như vậy, khi được kết hợp với các chi tiết chuyên biệt cho các dự án thiết yếu rõ ràng trong khu vực như PAS 220 / ISO 22002-1 và PAS 223, nó cung cấp một tiêu chuẩn cho FSSC 22000 .

Chứng nhận ISO 22000 phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý Chứng nhận ISO khác, giúp đơn giản hóa việc kết hợp nguồn gốc của bạn với bảng chất lượng, sinh thái hoặc sức khỏe và bảo mật bảng.

Tiêu Chuẩn Iso 22000 Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

Lộ trình chứng nhận FSMS- ISO 22000:

Lộ trình và kế hoạch cho Chứng nhận ISO 22000 về cơ bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chủ yếu sau đây là các yếu tố chính của Chứng nhận FSMS (ISO 22000: 2005) .
1. Xác định các yêu cầu của Chứng nhận ISO 22000: 2005 và Chứng nhận HACCP cho tổ chức của bạn.
2. Đưa ra quyết định cho việc chứng nhận và thực hiện ISO 22000
3. Nhận đội ngũ lành nghề hoặc thuê dịch vụ tư vấn.
4. Xác định Phân tích GAP để phân tích trạng thái hiện tại cho Chứng nhận ISO 22000 .
5. Lập kế hoạch thực hiện cho chứng nhận ISO 22000 – Chứng nhận an toàn thực phẩm. (FSMS)
6. Thiết kế, triển khai, nhận thức về Chính sách, Hướng dẫn & SOP theo Chứng nhận ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)
7. Thiết lập và đánh giá hệ thống và quy trình.
8. Xác định ranh giới của hệ thống quản lý và đưa ra các thủ tục tài liệu theo yêu cầu.
9. Xác định ranh giới của hệ thống quản lý và đưa ra các thủ tục tài liệu theo yêu cầu.
10. Sau khi được phát triển, kiểm toán nội bộ & kiểm toán bên thứ ba là cần thiết để đảm bảo hệ thống tiếp tục hoạt động.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3 – Tòa nhà Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Lợi Ích Áp Dụng Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018 Cho Doanh Nghiệp

Việc cung cấp và sản xuất các loại thực phẩm đáng tin...

Quy trình tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm ISO 22000

Nhu cầu và yêu cầu của con người ngày càng tăng lên,...

Những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000

Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của con người ngày...

Thông tin về chứng nhận an toàn thực phẩm ISO 22000?

Bạn là đơn vị kinh dung, cung cấp các loại thực phẩm...

Tư vấn ISO 22000 – chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế

Trong vài năm trở lại đây, vấn đề an toàn vệ sinh...

DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO 22000 : 2018 CHO DOANH NGHIỆP

Chứng nhận ISO 22000: 2018 bao gồm tất cả các quy trình...

✅ Giá Trị:⚡Quốc Tế ꧁꧂
⭐️ Công Nhận:🔺IAS - IAF
✅ Đánh Giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️ Thời Gian:🔺 Nhanh - Hiệu Quả
✅ Dịch Vụ:🔺Trọn Gói 100%
⭐️ Chi Phí:⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi