Danh mục: Ngành Công Nghiệp

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù hợp với các sắp xếp cụ thể và thực hành tốt nhất cho hiệu quả năng lượng và tái tạo. Các hiệp hội trợ giúp tiêu chuẩn giảm tiêu thụ năng lượng của họ và nắm lấy công nghệ nguồn năng lượng bền…

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động thể thao, giải trí và giải trí nâng cao chất lượng cuộc sống và cung cấp cho mọi người một nền tảng để thư giãn và tạo ra những trải nghiệm tích cực. Hiệu suất an toàn của các cơ sở và thiết…

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

HACCP

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí ISO tác động đến hoạt động môi trường của ngành hàng hải từ nhiều góc độ khác nhau, cả trực tiếp và gián tiếp. Một số ví dụ thuộc một số ủy ban kỹ thuật bao gồm giàn khoan dầu, container chở hàng,…

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và mỏ phải có các biện pháp sẵn sàng để kiểm soát và kiểm tra môi trường, sử dụng các mỏ gần, khởi đầu nền kinh tế địa phương và kế hoạch tài chính cho nhiệm vụ vào mùa ngừng tiến bộ. Chính phủ…

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

HACCP

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất kỳ loại sản phẩm nào; tổng chất lượng và sự hài lòng của khách hàng là rất quan trọng. Điều này đặc biệt cơ bản cho các mặt hàng phức tạp. Xác nhận chất lượng có thể rất phức tạp khi các phân…

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một loạt các công ty và tổ chức liên quan đến thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán xe cơ giới. Đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của thế giới theo doanh thu. Là nhà cung…

Hệ thống tiêu chuẩn ISO được áp dụng trong lĩnh vực Y Tế

HACCP

Chăm sóc sức khỏe & Thiết bị y tế An toàn và chất lượng là bất biến trong ngành công nghiệp thiết bị y tế và y tế. Ngành chăm sóc sức khỏe có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động công nghiệp; thải ra nhiều ô nhiễm của quốc gia đối với…

Hệ thống ISO được áp dụng trong lĩnh vực Y Tế Chăm sóc sức khỏe

HACCP

  ♦ Tiêu chuẩn ISO cần trong ngành Công nghệ thông tin truyền thông ♦ Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện Chăm sóc sức khỏe Thế kỷ XX đã chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc trong các công nghệ phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và…

Tiêu chuẩn ISO cần trong ngành Công nghệ thông tin truyền thông

HACCP

Công nghệ thông tin và truyền thông Công nghệ thông tin (CNTT) là việc sử dụng bất kỳ máy tính, lưu trữ; mạng và các thiết bị vật lý, cơ sở hạ tầng và quy trình khác để tạo, xử lý; lưu trữ, bảo mật và trao đổi tất cả các dạng dữ liệu điện…

Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực Hóa Học

Hóa chất và hóa dầu Từ thuốc trừ sâu và hóa dầu đến mùi hương và sơn, hóa chất và các mặt hàng được sản xuất bằng cách sử dụng chúng ở khắp mọi nơi. Đó là lý do kinh doanh hóa chất là kinh doanh to lớn như vậy, nền tảng cho nền kinh…