Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ

Các quản trị viên của chính phủ và mỏ phải có các biện pháp sẵn sàng để kiểm soát và kiểm tra môi trường, sử dụng các mỏ gần, khởi đầu nền kinh tế địa phương và kế hoạch tài chính cho nhiệm vụ vào mùa ngừng tiến bộ.

Chính phủ và nhà điều hành mỏ phải lập kế hoạch cho những người cư ngụ trong khu vực, những người có thể hình dung có thể bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa mỏ, một kênh tương ứng chính thức để cho phép kết nối giữa tất cả các đối tác.

Khai thác là một hành động ngắn gọn, với các mỏ làm việc từ bất cứ nơi nào giữa một vài năm và một vài thập kỷ. Tuy nhiên, dần dần, những gì xảy ra sau khi một mỏ bị đóng cửa, và tác động của nó đối với cộng đồng và môi trường địa phương, có tác động thiết yếu đến sự tích cực của hoạt động khai thác.

Họ cố gắng mở rộng hiệu quả của việc điều tra và tạo ra bằng các dữ liệu chính xác về chất lượng và tổ chức của các kim loại, khoáng sản và than mà họ tách ra và bằng cách bảo vệ tính toàn vẹn của tài sản của họ.

Xem thêm:  Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Các tổ chức khai thác cũng tìm cách bảo vệ danh tiếng bằng cách tuân theo quy trình làm việc có thể duy trì môi trường và xã hội và đảm bảo chất lượng của các lô hàng.

Ngành khai thác mỏ

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong lĩnh vực khai thác

Δ Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001

Δ Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001

Δ Tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù...

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất...

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một...

Hệ thống tiêu chuẩn ISO được áp dụng trong lĩnh vực Y Tế

Chăm sóc sức khỏe & Thiết bị y tế An toàn và...