Hệ thống tiêu chuẩn ISO được áp dụng trong lĩnh vực Y Tế

Chăm sóc sức khỏe & Thiết bị y tế

An toàn và chất lượng là bất biến trong ngành công nghiệp thiết bị y tế và y tế. Ngành chăm sóc sức khỏe có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động công nghiệp; thải ra nhiều ô nhiễm của quốc gia đối với không khí, nước và đất. Phát thải chất thải có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; và các tác động có hại tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Các yêu cầu pháp lý và quy định ngày càng tăng trong mỗi bước của vòng đời sản phẩm. Bao gồm dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng và giao hàng.

Các công ty dược phẩm cố gắng cung cấp cho khách hàng của họ các hàng hóa và dịch vụ phù hợp, chất lượng cao và để đảm bảo rằng khách hàng của họ hài lòng.

Chúng tôi là tổ chức chứng nhận thông báo lái xe trên thế giới trong đánh giá thiết bị y tế và y tế; và có nhân viên có khả năng nhất để tiến hành đánh giá. Hệ thống chuyên gia trên toàn thế giới của chúng tôi liên quan đến mạng lưới các chuyên gia từ một loạt các chuyên ngành chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm:  Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng
Lĩnh vực y tế

Tính thống nhất của mục tiêu và phương pháp luận:

Tính thống nhất của các mục tiêu và phương pháp; sẽ cho phép tất cả các bệnh viện sử dụng cùng một quy trình để theo đuổi mục tiêu.

Chi phí:

Các quy trình và phương pháp được chia sẻ cho phép nhân viên chuyển và làm việc tại các trang web khác một cách liền mạch với tối thiểu đào tạo.

Chi phí nhân viên:

Có thể lập luận mạnh mẽ rằng nếu tồn tại một quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn trong bệnh viện; thì chi phí quản lý đắt đỏ và quản lý đắt đỏ có thể được loại bỏ; do các quy trình, đào tạo, mục tiêu và mục tiêu tiêu chuẩn sẽ tồn tại.

Tinh thần:

Các mục tiêu được chia sẻ và truyền đạt tốt với quy trình hành động khắc phục được xác định; được hỗ trợ bởi phản hồi mạnh mẽ của khách hàng, quản lý rủi ro; kiểm toán nội bộ và quy trình hành động khắc phục; đảm bảo rằng nhân viên có mục tiêu xác định và cải thiện tinh thần.

Chia sẻ thông tin:

Các quy trình được chuẩn hóa trên nhiều bệnh viện sẽ cho phép chia sẻ dữ liệu và kiến ​​thức; đảm bảo hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn trong việc theo đuổi các mục tiêu.

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng:

Mục tiêu tuyệt đối của bất kỳ quy trình thực hiện ISO nào. Đo lường, xem xét và hành động so với các điều khoản tương ứng của tiêu chuẩn sẽ đảm bảo chu trình cải tiến liên tục và cung cấp dịch vụ tốt hơn và các bài học hiệu quả được học vì lợi ích của người dùng cuối, bệnh nhân.

Xem thêm:  Ngành Hàng hải - Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng.

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì.

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ.

Tuân thủ mọi quy định quốc tế.

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức.

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc.

Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực y tế

¤ Chứng nhận ISO 13485

¤ Chứng nhận ISO 9001

¤ Chứng nhận ISO 14001

¤ Chứng nhận OHSAS 18001

¤ Chứng nhận ISO 45001

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù...

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí...

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất...

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một...