Thông Cáo Báo Chí

Thông cáo báo chí / Phương tiện truyền thông nói về chúng tôi:

 

1. Sự cần thiết của chứng chỉ ISO: 9001:2015 – Báo Đất Việt

2. Tổng quan về Tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp (ISO 45001) – Báo Gia Đình & Pháp Luật

3. Chứng nhận ISO 27001 giải pháp toàn diện nâng cao hệ thống quản lý bảo mật thông tin – Báo Ngôi Sao

4.  How to get a bookkeeper job – Tờ báo Business – Hoa Kỳ

Thongcao Baochi