Tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất được ban hành

Quá Trình Phát Triển Iso 14001

Tiêu chuẩn mới được công bố vào tháng 9 năm 2015. ISO 14001: 2015 dựa trên Cấu trúc cấp cao mới (HLS) mang lại khuôn khổ chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này giúp duy trì tính nhất quán, căn chỉnh các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau, đưa ra các mệnh đề phụ phù hợp với cấu trúc cấp cao nhất và áp dụng ngôn ngữ chung trên tất cả các tiêu chuẩn.

Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn đề xuất là:

 • Sự nhấn mạnh vào lãnh đạo
 • Tập trung vào quản lý rủi ro
 • Nhấn mạnh vào mục tiêu đo lường và thay đổi
 • Truyền thông và nhận thức
 • Yêu cầu kê đơn ít hơn

Với tiêu chuẩn mới được đưa ra, các tổ chức sẽ thấy dễ dàng hơn khi kết hợp hệ thống quản lý môi trường của họ vào các quy trình kinh doanh cốt lõi và thu được lợi ích kinh doanh lớn hơn.

Ai nên sử dụng bản sửa đổi ISO 14001: 2015?

ISO 14001: 2015 nên được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, cải thiện hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập của mình. Các yêu cầu của tiêu chuẩn có thể được đưa vào bất kỳ hệ thống quản lý môi trường nào, mức độ được xác định bởi một số yếu tố bao gồm ngành công nghiệp của tổ chức, chính sách môi trường, sản phẩm và dịch vụ và địa điểm.

Xem thêm:  IAF CertSearch Cơ sở dữ liệu Chứng nhận được công nhận Toàn Cầu

ISO 14001: 2015 có liên quan đến tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, địa điểm, ngành hoặc ngành.

ISO 14001: 2015 bao gồm những chủ đề nào?

Ở cấp độ cao nhất, ISO 14001: 2015 bao gồm các chủ đề sau liên quan đến hệ thống quản lý môi trường:

 • Bối cảnh của tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Ủng hộ
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu suất
 • Cải thiện

Bản sửa đổi ISO 14001: 2015 – 14001: 2004 so với 14001: 2015

Bản sửa đổi 2015 của ISO 14001 giới thiệu một số thay đổi so với các phiên bản trước.

Là một phần trong nỗ lực cấu trúc tất cả các tiêu chuẩn ISO theo cùng một cách, các bản sửa đổi được giới thiệu trong phiên bản 2015 của ISO 14001 bao gồm kết hợp một cấu trúc cấp cao bắt buộc, sử dụng các định nghĩa bắt buộc và kết hợp các yêu cầu và tiêu chuẩn chung.

Xác định 10 lĩnh vực tác động chính của phiên bản 2015:

 • Mở rộng phạm vi và phạm vi bảo hiểm của EMS
 • Yêu cầu tương tác với bên ngoài
 • Yêu cầu mới cho sự tham gia của lãnh đạo
 • Yêu cầu tuân thủ pháp luật mở rộng
 • Cần lập kế hoạch và kiểm soát dựa trên rủi ro
 • Yêu cầu tài liệu mới
 • Yêu cầu kiểm soát hoạt động mở rộng
 • Thay đổi về năng lực và yêu cầu nhận thức
 • Tác động đến chương trình kiểm toán nội bộ
 • Chi phí chứng nhận tăng
Xem thêm:  Tổ Chức Công Nhận Quốc Tế là gì?

Tại sao ISO 14001 được sửa đổi?

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét năm năm một lần để xác định xem có cần sửa đổi để giữ cho nó hiện hành và phù hợp với thị trường hay không. ISO 14001: 2015 sẽ đáp ứng các xu hướng mới nhất và đảm bảo nó tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như ISO 9001.

Bài viết cùng chuyên mục

IAF CertSearch Cơ sở dữ liệu Chứng nhận được công nhận Toàn Cầu

IAF CertSearch là gì? IAF đã phát triển cơ sở dữ liệu...

Tổ Chức Công Nhận Quốc Tế là gì?

Công nhận là quá trình chứng nhận năng lực, thẩm quyền hoặc uy tín được...

Top 10 Tổ Chức Chứng Nhận ISO uy tín trên thế giới

Chứng nhận ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc công...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...