Danh mục: Tin tức

IAF CertSearch Cơ sở dữ liệu Chứng nhận được công nhận Toàn Cầu

IAF Cert

IAF CertSearch là gì? IAF đã phát triển cơ sở dữ liệu chứng chỉ toàn cầu đầu tiên trên thế giới  IAF CertSearch ( https://www.iafcertsearch.org ). Cơ sở dữ liệu là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho người dùng, giúp họ xác minh các chứng nhận trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ…

Tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất được ban hành

Documen

Tiêu chuẩn mới được công bố vào tháng 9 năm 2015. ISO 14001: 2015 dựa trên Cấu trúc cấp cao mới (HLS) mang lại khuôn khổ chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này giúp duy trì tính nhất quán, căn chỉnh các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau,…

Tổ Chức Công Nhận Quốc Tế là gì?

Công nhận là quá trình chứng nhận năng lực, thẩm quyền hoặc uy tín được trình bày. Các tổ chức cấp giấy ủy nhiệm hoặc chứng nhận bên thứ ba chống lại các tiêu chuẩn chính thức được chính thức công nhận bởi các cơ quan công nhận (như UKAS hoặc IAS, UASL, ANAB…… ); do đó đôi khi chúng được gọi là “tổ chức…

Top 10 Tổ Chức Chứng Nhận ISO uy tín trên thế giới

Chứng nhận ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc công nhận trình độ và năng lực quản lý của các doanh nghiệp trên thế giới. Các chứng chỉ ISO do các tổ chức chứng nhận uy tín cấp giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh…

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ…