ISO 9001: 2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng: ISO 9001

ISO 9001 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS) . Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong loạt ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt mà các tổ chức có thể chứng nhận.

ISO 9001 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) , một cơ quan quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Các phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng năm 2015.

AI NÊN SỬ DỤNG BẢN SỬA ĐỔI ISO 9001: 2015?

ISO 9001: 2015 áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô hoặc ngành. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 cho hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô thấy rằng sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

Tổ chức các quy trình

Nâng cao hiệu quả của các quy trình

Tiếp tục cải thiện

Tất cả các tổ chức sử dụng ISO 9001 được khuyến khích chuyển sang ISO 9001: 2015 càng sớm càng tốt. Điều này bao gồm không chỉ các tổ chức được chứng nhận ISO 9001: 2008 , mà còn bất kỳ tổ chức nào tham gia đào tạo hoặc chứng nhận người khác.

Kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018, các tổ chức hiện đang đăng ký ISO 9001: 2008 đã chuyển sang tiêu chuẩn 2015.

Hướng dẫn về việc chuyển đổi từ ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 có thể được tải xuống từ Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế (IAF) .

ISO 9001: 2015 bao gồm những chủ đề nào?

ISO 9001 dựa trên phương pháp hành động kiểm tra kế hoạch và cung cấp cách tiếp cận theo quy trình để ghi lại và xem xét cấu trúc, trách nhiệm và quy trình cần thiết để đạt được quản lý chất lượng hiệu quả trong một tổ chức. Các phần cụ thể của tiêu chuẩn chứa thông tin về nhiều chủ đề, chẳng hạn như:

Yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng , bao gồm thông tin tài liệu, lập kế hoạch và xác định các tương tác quy trình

Xem thêm:  CHÍNH XÁC THÌ CHỨNG NHẬN ISO LÀ GÌ? VÀ TẠI SAO NÓ LẠI LÀ VẤN ĐỀ?

Trách nhiệm của quản lý

Quản lý tài nguyên, bao gồm cả nguồn nhân lực và môi trường làm việc của tổ chức

Thực hiện sản phẩm, bao gồm các bước từ thiết kế đến giao hàng

Đo lường, phân tích và cải thiện QMS thông qua các hoạt động như kiểm toán nội bộ và hành động khắc phục và phòng ngừa

Những thay đổi được giới thiệu trong phiên bản ISO 9001 2015 nhằm đảm bảo rằng ISO 9001 tiếp tục thích ứng với môi trường thay đổi mà các tổ chức hoạt động. Một số cập nhật chính trong ISO 9001: 2015 bao gồm:

Giới thiệu thuật ngữ mới

Tái cấu trúc một số thông tin

Nhấn mạnh vào tư duy dựa trên rủi ro để tăng cường áp dụng phương pháp tiếp cận quá trình

Cải thiện khả năng ứng dụng cho các dịch vụ

Yêu cầu lãnh đạo tăng lên

Bảy nguyên tắc của ISO 9001: 2015

Bảy nguyên tắc của ISO 9001: 2015

 

Làm cách nào để bắt đầu với ISO 9001: 2015?

Cho dù bạn đang bắt đầu hành trình ISO 9001 hoặc chuyển sang phiên bản 2015, bước đầu tiên của bạn là mua một bản sao của ISO 9001: 2015 .

Kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018, các tổ chức hiện đang đăng ký ISO 9001: 2008 đã chuyển sang tiêu chuẩn 2015.

Các phiên bản trước của ISO 9001

Được xuất bản lần đầu vào năm 1987, ISO 9001 đã trải qua các sửa đổi vào năm 1994, 2000 và một lần nữa vào năm 2008. Bản sửa đổi mới nhất được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

ISO 9001: 1994 bao gồm các thay đổi để cải thiện việc kiểm soát điều khoản thiết kế và phát triển, cũng như cung cấp các giải thích rõ ràng khác. Sê-ri 1994 cũng sửa đổi một chút vai trò của ISO 9002 và 9003.

Bản sửa đổi ISO 9001: 2008 đã tìm cách làm rõ các vấn đề được nêu ra trong quá trình áp dụng ISO 9001: 2000.

Dòng thời gian ISO 9001

Mốc thời gian ISO 9001

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001 giúp các tổ chức đảm bảo khách hàng của họ luôn nhận được các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả khách hàng hài lòng , quản lý và nhân viên.

Vì ISO 9001 chỉ định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, các tổ chức nhận thấy rằng việc sử dụng tiêu chuẩn giúp họ:

Xem thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Tạo sự hài lòng cho khách hàng, quản lý và nhân viên

Tiếp tục cải thiện quy trình của họ

Tiết kiệm chi phí

Tại Nevada, Khu Học Chánh Clark đã sử dụng ISO 9001 để tiết kiệm 174 triệu đô trong 10 năm trong chi tiêu thực tế và tránh chi phí. Hơn 3.000 nhân viên đã được đào tạo theo tiêu chuẩn, cho phép ba thành phần quan trọng trong thành công của hệ thống: đào tạo, giao tiếp và tôn trọng và hiệu quả.

CHỨNG NHẬN ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt ISO 9000 mà các tổ chức có thể chứng nhận. Đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 có nghĩa là một tổ chức đã chứng minh những điều sau:

Theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001

Hoàn thành yêu cầu riêng của mình

Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định và quy định

Duy trì tài liệu

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 có thể nâng cao uy tín của một tổ chức bằng cách cho khách hàng thấy rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ đáp ứng mong đợi. Trong một số trường hợp hoặc trong một số ngành, chứng nhận là bắt buộc hoặc bắt buộc về mặt pháp lý. Quá trình chứng nhận bao gồm thực hiện các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó hoàn thành kiểm toán của nhà đăng ký thành công xác nhận tổ chức đáp ứng các yêu cầu đó.

Các tổ chức nên xem xét những điều sau đây khi họ bắt đầu chuẩn bị chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

Chi phí của nhà đăng ký để đăng ký, giám sát và kiểm tra chứng nhận ISO 9001

Mức độ phù hợp hiện tại với các yêu cầu ISO 9001

Lượng tài nguyên mà công ty sẽ dành cho dự án này để phát triển và thực hiện

Số tiền hỗ trợ sẽ được yêu cầu từ một nhà tư vấn và các chi phí liên quan

Đọc “Chi phí là gì?” từ Tiến trình chất lượng cho danh sách kiểm tra, bạn có thể sử dụng để đánh giá chi phí chứng nhận ISO 9001.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3 – Tòa nhà Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

Giới thiệu tổng quan về ISO 9001 Tiêu chuẩn ISO 9001 (ISO...

CHÍNH XÁC THÌ ISO ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ GÌ? VÀ TẠI SAO NÓ LẠI LÀ VẤN ĐỀ?

Trong một thị trường toàn cầu, cần phải kiểm tra và cân...

CHÍNH XÁC THÌ CHỨNG NHẬN ISO LÀ GÌ? VÀ TẠI SAO NÓ LẠI LÀ VẤN ĐỀ?

Trong một thị trường toàn cầu, cần phải kiểm tra và cân...