Tư Vấn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 29993:2017 Dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy

Giới thiệu ISO 29993: 2017

ISO 29993: 2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà). Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học. Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp sản phẩm (tức là hàng hóa và dịch vụ) ngoài dịch vụ học tập, ISO 29993: 2017 chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.

ISO 29993: 2017 không nhằm vào các trường học, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính thức, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

Chứng nhận ISO 29993: 2017 là gì

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà). Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học. Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.
Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp sản phẩm (tức là hàng hóa và dịch vụ) ngoài dịch vụ học tập, Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.
Tiêu chuẩn này không nhằm vào các trường học, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính quy, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

 

Tiêu Chuẩn ISO 29990 Quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo

Tư Vấn Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 26000

Tư Vấn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Iso 29993:2017 Dịch Vụ Học Tập Ngoài Giáo Dục Chính Quy

Ưu điểm ISO 29993:2017

• Sắp xếp các yếu tố khác nhau của dịch vụ học tập, bao gồm quảng cáo, thông tin cung cấp cho người học, phân tích nhu cầu, thiết kế, đánh giá và đánh giá, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu quả và tính minh bạch của dịch vụ học tập.
• Nâng cao uy tín của các dịch vụ học tập.
• Cung cấp một mô hình để cải thiện các dịch vụ học tập có thể được chia sẻ trong một tổ chức.
• Cung cấp một công cụ được quốc tế công nhận thể hiện độ tin cậy và chất lượng của các dịch vụ học tập.

Chức năng

ISO 29990 được sử dụng như một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý và đánh giá việc cung cấp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của tổ chức, cũng như cung cấp một cơ chế để chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ học tập đáp ứng đảm bảo chất lượng trong dịch vụ được cung cấp. Trọng tâm của hội thảo đào tạo này sẽ là phân tích và liên kết các mục tiêu kinh doanh liên quan đến ISO 29990, để đảm bảo các quy trình chất lượng cao nhất được áp dụng khi tiến hành học tập trong tổ chức hoặc tham gia vào một nhà cung cấp dịch vụ học tập bên ngoài.

ISO 29993: 2017 cung cấp một quy trình chất lượng để chứng nhận cho bộ phận Đào tạo / Học tập là đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế trong dịch vụ được cung cấp. Trọng tâm của hội thảo tương tác cao này sẽ là sự liên kết của việc học tập của tổ chức liên quan đến ISO 29993: 2017, để đảm bảo các quy trình phát triển chất lượng cao nhất được áp dụng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI cho các can thiệp phát triển người quan trọng của bạn. Đây là một hội thảo thiết yếu cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức, cũng như sử dụng cơ chế để tối đa hóa ROI.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI tối đa cho các can thiệp phát triển quan trọng của bạn. Đây là một hội thảo đào tạo cần thiết cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác, uy tín và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức cũng như sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, bao gồm kiểm soát tài chính trong việc tạo, đo lường và quản lý đào tạo và can thiệp.

ISO 29993: 2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà). Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học. Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Quản lý chức năng L & D theo tiêu chuẩn ISO 29993: 2017

 • Cung cấp thông tin chung;
 • Phân tích nhu cầu đào tạo: yêu cầu và định dạng;
 • Thiết kế dịch vụ học tập;
 • Nhà tài trợ và người học: yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ (Nhân viên, Tài liệu học tập & Môi trường học tập);
 • Giảng viên: tiêu chuẩn, đánh giá và đánh giá;
 • Đánh giá học tập;
 • Giám sát và đánh giá các dịch vụ học tập.

Tiêu chuẩn này bao gồm 14 điều khoản như sau:

1. Giới thiệu & Phạm vi

2. Tài liệu tham khảo

3. Điều khoản & Điều kiện

4. Thông tin chung được cung cấp bởi LSP

5. Phát triển đề xuất

6. Thông tin được cung cấp trước khi mua dịch vụ học tập

7. Nhu cầu Phân tích

8. Thiết kế dịch vụ học tập

9. Thông tin về dịch vụ học tập cho người học đã đăng ký hoặc nhà tài trợ của họ

10. Cung cấp dịch vụ

11. Người hướng dẫn

12. Đánh giá việc học

13. Theo dõi và đánh giá dịch vụ học tập

14. Hóa đơn

Quy trình chứng nhận

 1. Cung cấp dựa trên một bảng câu hỏi tiêu chuẩn
 2. Bắt buộc chứng nhận
 3. Tùy chọn kiểm tra trước chính thức của dịch vụ học tập
 4. Lập kế hoạch kiểm toán chứng nhận
 5. Kiểm tra tài liệu dịch vụ học tập
 6. Kiểm toán tại chỗ với báo cáo kiểm toán cuối cùng
 7. Quyết định chứng nhận trong Ủy ban chứng nhận.
 8. Giấy chứng nhận trong ba năm
 9. kiểm tra giám sát hai năm dương lịch từ năm sau
 10. Chứng nhận thay đổi [theo yêu cầu]

 

Nếu có nhu cầu tìm hiểu và sở hữu chứng nhận tiêu chuẩn ISO 29993:2017 cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với Global Cert .DRI để được tư vấn thông tin chi tiết:

————————————————————————————–

Mọi chi tiết xin liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau:

 

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3 – Tòa nhà Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý giáo dục

Giới thiệu ISO 21001: Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục...

Cung cấp Dịch Vụ Làm Chứng Nhận ISO Tại Cà Mau Trọn Gói

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn...

Làm Chứng Nhận ISO Tại Bình Thuận Nhanh Chóng, Tiết Kiệm Chi Phí

Rất nhiều doanh nghiệp sợ thất bại trong cuộc kiểm tra ISO...

Đăng Ký Cấp Chứng Nhận ISO Uy Tín Tại Ninh Thuận

Doanh nghiệp của bạn muốn đăng ký cấp chứng nhận ISO tại...

Làm Chứng Nhận ISO Tại Đắk Lắk Uy Tín, Chuyên Nghiệp

Sở hữu giấy chứng nhận ISO, doanh nghiệp sẽ có chất lượng...

✅ Giá Trị:⚡Quốc Tế ꧁꧂
⭐️ Công Nhận:🔺IAS - IAF
✅ Đánh Giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️ Thời Gian:🔺 Nhanh - Hiệu Quả
✅ Dịch Vụ:🔺Trọn Gói 100%
⭐️ Chi Phí:⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi