Cấp Chứng Nhận ISO 45001 Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Theo quy định mới được ban hành ngày 12/3/2018, ISO 45001:2018 sẽ chính thức thay thế tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001 trong vòng ba năm nữa vào năm 2021. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu về chứng nhận ISO 45001, đừng bỏ lỡ những thông tin mà GCDRI chia sẻ dưới đây.

 

Tìm hiểu về chứng nhận ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động . Đây là tiêu chuẩn OH&S đầu tiên trên thế giới, giúp các tổ chức, doanh nghiệp cải thiện chất lượng lao động.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S), ISO 45001, là một tiêu chuẩn quốc tế mới cung cấp khuôn khổ cho một tổ chức để quản lý rủi ro và cơ hội giúp ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động.

ISO 45001 được công nhận là Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) hiệu quả để đạt được hiệu suất bền vững của OH & S được cải thiện thông qua kiểm soát và quản lý có hệ thống các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và các rủi ro liên quan.

ISO 45001 là tiêu chuẩn được phát triển toàn cầu đầu tiên cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe. Nó phản ánh các xu hướng và kỹ thuật quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại và dự kiến ​​cuối cùng sẽ thay thế tới 24 tiêu chuẩn an toàn quốc gia trên toàn thế giới.

Nếu bạn hiện đang được chứng nhận OHSAS 18001 thì bạn sẽ cần chuyển sang  chứng nhận ISO 45001 vì OHSAS 18001 sẽ bị rút. Chúng tôi có chuyên môn và kiến ​​thức để giúp bạn nâng cấp chứng nhận và nhận được nhiều nhất từ ​​ISO 45001.

Những mối nguy hiểm thương tích và bệnh nghề nghiệp là rất đáng kể, cả đối với người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến thiệt hại do nghỉ hưu sớm, vắng mặt nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

Để chống lại vấn đề này, ISO đã phát triển một tiêu chuẩn mới, ISO 45001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Yêu cầu, sẽ giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp một khung để cải thiện an toàn của nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc tốt hơn, an toàn hơn , trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 45001 mới được quốc tế công nhận được thiết kế cho bất kỳ tổ chức nào đang tìm cách áp dụng khung hiện đại cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ và những người cũng có thể yêu cầu chứng nhận bên ngoài để xác nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Nó cũng được dự định để sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và trong tất cả các lĩnh vực.

Theo quy định thì ISO 45001:2018 sẽ được áp dụng cho tất cả các tổ chức, dù hoạt động dưới bất kỳ hình thức và quy mô nào. Và các điều kiện chứng nhận ISO 45001 sẽ nằm trong chương trình quản lý tùy theo sự hoạt động của các tổ chức riêng lẻ.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này vào trong hoạt động của tổ chức, môi trường làm việc sẽ được nâng cao. Từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe và chính sách phúc lợi cho công, nhân viên, đảm bảo an toàn lao động.

ISO 45001:2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S) và đưa ra hướng dẫn cho việc sử dụng nó, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như chủ động cải thiện hiệu suất OH & S của nó.

Xem thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 45001:2018 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, loại bỏ các mối nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro OH & S (bao gồm thiếu hụt hệ thống), tận dụng các cơ hội của OH & S và giải quyết quản lý OH & S sự không phù hợp hệ thống liên quan đến các hoạt động của nó.

ISO 45001:2018 giúp một tổ chức đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý OH & S của mình. Phù hợp với chính sách OH & S của tổ chức, các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý OH & S bao gồm:

 • Tiếp tục cải thiện hiệu suất OH & S;
 • Hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
 • Thành tựu của các mục tiêu OH & S.

ISO 45001:2018 có thể áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình và hoạt động của nó. Nó được áp dụng cho các rủi ro OH & S dưới sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như bối cảnh tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của công nhân và các bên quan tâm khác.

ISO 45001:2018 không nêu rõ các tiêu chí cụ thể đối với hiệu suất OH & S, cũng không quy định về thiết kế hệ thống quản lý OH & S.

ISO 45001:2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH & S của mình, tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như sức khỏe / phúc lợi của người lao động.

ISO 45001:2018 không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc tác động môi trường, vượt quá rủi ro cho người lao động và các bên quan tâm khác có liên quan.

ISO 45001:2018 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện một cách có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên, các khiếu nại về sự phù hợp với tài liệu này không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được đưa vào hệ thống quản lý OH & S của tổ chức và được thực hiện mà không loại trừ.

Những lợi ích mà tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001 mang lại

Tùy theo từng tính chất công việc, những hoạt động thực tế của tổ chức, doanh nghiệp, từ đó xác định những nguy cơ, những rủi ro có thể gặp phải. Sau khi đã xác định sẽ tiến hành cải tiến, nâng cao an toàn.

Chứng nhận ISO 45001 là điều kiện cần thiết, giúp nâng cao chất lượng, từ đó dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước ngoài.

Hạn chế tối đa những rủi ro, tai nạn có thể xảy đến, từ đó nâng cao sức khỏe công nhân và năng suất lao động.

Tiêu chuẩn ISO 45001 giúp giảm chi phí bảo hiểm nhờ giảm số vụ tai nạn lao động.

Sở hữu chứng nhận ISO 45001 đồng nghĩa với tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nâng cao mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Nâng cao trách nhiệm và khẳng định sự uy tín của ban lãnh đạo

Nâng cao thái độ, tinh thần làm việc có trách nhiệm của của nhân viên, công viên.

Từ việc nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động, tổ chức doanh nghiệp sẽ được cộng đồng đón nhận và đặt niềm tin trọn vẹn.

Sắp xếp quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo xu hướng quốc tế hiện nay;

Tiếp tục cải thiện hiệu suất OH & S;

Tạo ra một văn hóa an toàn và sức khỏe tích cực thông qua sự lãnh đạo quản lý hàng đầu và sự tham gia của các bên liên quan.

Giảm thương tích, vấn đề sức khỏe và tử vong do thực hành công việc;

Phát triển và gắn chính sách sức khỏe & an toàn với sự lãnh đạo rõ ràng của ban quản lý;

Xem thêm:  10 yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001

Chứng minh sự tuân thủ pháp luật hiện hành;

Cải thiện hình ảnh và uy tín của công ty;

Thực hiện một định nghĩa chính xác hơn về các mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của một tổ chức;

Thúc đẩy nhân viên và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan của công ty;

Nhấn mạnh sự lãnh đạo từ quản lý để tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý;

Cải thiện kiểm soát rủi ro và hiệu suất và kết quả an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.

Các ngành nghề nên áp dụng ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được áp dụng cho các tổ chức trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm:

 • Các doanh nghiệp sản xuất
 • Ngành xây dựng
 • Ngành chế biến thực phẩm
 • Ngành dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe- Ngành vận tải và logistics
 • Ngành dầu khí và khai thác mỏ
 • Ngành điện tử và viễn thông
 • Các tổ chức công lập và tư nhân
 • …v…v…v…

Thủ tục cấp chứng nhận ISO 45001

Mọi tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, dù quy mô lớn hay nhỏ đều cần được cấp chứng nhận ISO 45001. Để được cấp chứng nhận này, bạn có thể liên hệ với những trung tâm được cấp chứng nhận này do pháp luật quy định. Việc chuyển đổi tiêu chuẩn hệ thống quản lý OH&S hiện có sang sử dụng tiêu chuẩn ISO 45001 là rất cần thiết và không quá khó khăn.

Bạn nên liên hệ trực tiếp với các cơ quan, tổ chức có vai trò trong cấp chứng chỉ ISO 45001 để được giải đáp các thắc mắc. Sau khi đã hiểu rõ các quy chế, quy định, bạn hãy chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp hay chuyển đổi sang chứng nhận ISO 45001, gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ sẽ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ISO 45001, hoặc đơn đề nghị chuyển đổi sang hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001 theo mẫu đã quy định. Ngoài ra, cần có một số giấy tờ, báo cáo liên quan đến đề nghị yêu cầu.

Kết luận 

Tiêu chuẩn quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ISO 45001 là một công cụ quan trọng giúp cho các tổ chức quản lý rủi ro và tăng cường an toàn cho nhân viên và đối tác liên quan. Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể triển khai tiêu chuẩn này, tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn cũng đòi hỏi sự cam kết cao từ bên trong tổ chức để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Các lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 bao gồm giảm thiểu tai nạn lao động, tăng năng suất lao động và cải thiện uy tín của tổ chức. Tuy nhiên, việc triển khai tiêu chuẩn cũng đòi hỏi chi phí và thời gian đầu tư, cần có sự cam kết từ lãnh đạo tổ chức và sự hỗ trợ từ toàn bộ nhân viên.

Vì vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001 là một quá trình đòi hỏi sự cam kết và kiên trì trong quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ đem lại lợi ích to lớn cho tổ chức và xã hội nói chung.

Đăng ký chứng nhận ISO 45001:2018

Trên đây là một số thông tin liên quan đến chứng chỉ ISO 45001 mà chúng tôi đã cung cấp. Nếu quý khách có nhu cầu, hoặc cần trợ giúp về việc đăng ký đánh giá & tư vấn xin cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001, hãy liên hệ với chúng tôi – GCDRI đảm bảo hỗ trợ bạn hết mình, giúp bạn nhận được giấy chứng nhận nhanh chóng nhất.

————————————————————————————–

Mọi chi tiết xin liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau:

 

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3, TM27A – Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: chungnhantoancau@gmail.com

Bài viết cùng chuyên mục

Cấp Chứng Nhận ISO 22000:2018 Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm

Chứng Nhận ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn...

Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

Giới thiệu tổng quan về ISO 9001 Tiêu chuẩn ISO 9001 (ISO...

Cấp Chứng Nhận ISO 20000 Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT

Giới thiệu về ISO 20000 ISO 20000-1:2018 là một tiêu chuẩn toàn cầu...

Cấp Chứng Nhận ISO 13485 Tiêu Chuẩn Chất Lượng Cho Sản Phẩm Y Tế

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có thể...

Cấp Chứng Nhận ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng

Xử lý cẩn thận các nguồn năng lượng là một trong những...

Cấp Chứng Nhận ISO 27001 Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Hầu hết các tổ chức có một số kiểm soát an ninh thông tin . Tuy...