Chứng Nhận ISO 27018 là gì? Điều kiện và lợi ích từ ISO 27018

ISO 27018: Tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân trong lưu trữ đám mây

ISO 27018

Giới thiệu chung về ISO 27018

Tiêu chuẩn ISO 27018 là một tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân trong lưu trữ đám mây. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, ví dụ như Amazon và Google, để thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin phù hợp nhằm bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. ISO 27018 tập trung vào việc bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân (PII – Personally Identifiable Information) mà khách hàng đã giao cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây này. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu bổ sung về bảo vệ PII cho đám mây công cộng và nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 27000. Ngoài ra, ISO 27018 còn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và Liên minh Bảo mật Đám mây CSA.

Tại sao ISO 27018 quan trọng?

ISO 27018 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong lĩnh vực lưu trữ đám mây. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc lưu trữ thông tin cá nhân trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Do đó, việc đảm bảo an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân trở thành một vấn đề cấp bách. ISO 27018 cung cấp một nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể để nhà cung cấp dịch vụ đám mây tuân thủ khi xử lý thông tin cá nhân. Điều này giúp tăng cường lòng tin cậy của người dùng và đảm bảo rằng quyền riêng tư của họ được bảo vệ một cách tốt nhất.

Tầm quan trọng của việc tuân thủ ISO 27018

Lợi ích từ việc tuân thủ ISO 27018

Tuân thủ ISO 27018 mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà cung cấp dịch vụ đám mây lẫn khách hàng. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng:

 1. Bảo vệ thông tin cá nhân: Việc tuân thủ ISO 27018 giúp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách tốt nhất. Điều này giúp người dùng yên tâm khi gửi thông tin cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây và tăng cường lòng tin cậy vào công nghệ đám mây.
 2. Tuân thủ quy định pháp luật: ISO 27018 đưa ra các yêu cầu cần tuân thủ trong việc xử lý thông tin cá nhân, bao gồm các quy định pháp luật hiện hành. Việc tuân thủ ISO 27018 giúp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tránh các vấn đề pháp lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Tăng cường niềm tin của khách hàng: Việc tuân thủ ISO 27018 cho thấy cam kết của nhà cung cấp dịch vụ đám mây đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Điều này giúp tăng cường niềm tin của khách hàng và làm tăng khả năng giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
 4. Nâng cao uy tín của nhà cung cấp dịch vụ đám mây: Việc tuân thủ ISO 27018 giúp nâng cao uy tín của nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong thị trường. Các tổ chức và doanh nghiệp đang ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và đánh giá cao việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật thông tin.
Xem thêm:  Chứng Nhận GMP là gì? Quy trình đánh giá, điều kiện, lợi ích và cách thức xin cấp

Lợi ích cho khách hàng

ISO 27018 mang lại lợi ích quan trọng cho khách hàng, bao gồm:

 1. Bảo vệ quyền riêng tư: ISO 27018 giúp bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng bằng cách đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo mật và không bị lộ ra ngoài. Điều này giúp khách hàng yên tâm khi gửi thông tin cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây và tận hưởng các dịch vụ mà không lo ngại về việc thông tin cá nhân của mình bị lạm dụng.
 2. Tuân thủ quy định pháp luật: ISO 27018 đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của khách hàng được xử lý theo cách tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Việc này giúp khách hàng tránh các vấn đề pháp lý liên quan đến việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của mình.
 3. Tăng cường lòng tin cậy: Sự tuân thủ ISO 27018 của nhà cung cấp dịch vụ đám mây giúp tăng cường lòng tin cậy của khách hàng vào dịch vụ và công nghệ đám mây. Khách hàng có thể tin tưởng rằng thông tin cá nhân của họ được bảo vệ một cách tốt nhất và không bị lạm dụng.
 4. Đánh giá chính sách bảo mật: ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải có chính sách bảo mật hợp lý và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp. Điều này giúp khách hàng đánh giá chính sách bảo mật của nhà cung cấp và xác định xem liệu họ có thể tin tưởng và sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp hay không.

Yêu cầu cơ bản của ISO 27018

Phạm vi áp dụng

ISO 27018 áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng, bao gồm cả những nhà cung cấp lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân. ISO 27018 không áp dụng cho các dịch vụ đám mây riêng tư hoặc trong nội bộ của một tổ chức.

Quản lý thông tin cá nhân

ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải thực hiện các biện pháp quản lý thông tin cá nhân, bao gồm việc chỉ định người phục vụ của dịch vụ, ràng buộc họ với các yêu cầu bảo mật, đảm bảo tính một mực, và bảo vệ thể chất và điện tử của thông tin cá nhân.

Bảo vệ thông tin cá nhân

ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm:

 1. Bảo mật dữ liệu: ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, bao gồm việc sử dụng mã hóa, kiểm soát truy cập và phòng ngừa các rủi ro bảo mật.
 2. Quản lý rủi ro bảo mật: ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải thực hiện quản lý rủi ro bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Điều này bao gồm việc đánh giá các rủi ro, phân loại các loại thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục.
 3. Xử lý yêu cầu từ khách hàng: ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải thực hiện các biện pháp để xử lý yêu cầu từ khách hàng liên quan đến quyền riêng tư, ví dụ như yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc truy cập vào thông tin cá nhân của mình.
Xem thêm:  Dịch Vụ Đăng Ký Mã Số DUNS Number cho Doanh Nghiệp

Giám sát và kiểm tra

ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thực hiện việc giám sát và kiểm tra các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân. Điều này gồm việc kiểm tra định kỳ, phân tích rủi ro và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO 27018.

Đào tạo và nhận thức

ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đảm bảo rằng nhân viên của họ được đào tạo và nhận thức về các quy tắc bảo mật, quy định và quy trình mà các tổ chức tuân thủ.

Các câu hỏi thường gặp về ISO 27018

1. ISO 27018 là gì?

ISO 27018 là tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân trong lưu trữ đám mây. Nó cung cấp hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng.

2. ISO 27018 áp dụng cho ai?

ISO 27018 áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng, bao gồm cả những nhà cung cấp lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân.

3. ISO 27018 tập trung vào điều gì?

ISO 27018 tập trung vào việc bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân (PII) mà khách hàng đã giao cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

4. Tầm quan trọng của việc tuân thủ ISO 27018?

Việc tuân thủ ISO 27018 quan trọng để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân, tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường lòng tin cậy của khách hàng và nâng cao uy tín của nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

5. ISO 27018 đưa ra yêu cầu gì về bảo vệ thông tin cá nhân?

ISO 27018 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm bảo mật dữ liệu, quản lý rủi ro bảo mật và xử lý yêu cầu từ khách hàng.

6. ISO 27018 có lợi ích gì cho khách hàng?

ISO 27018 mang lại lợi ích bao gồm bảo vệ quyền riêng tư, tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường lòng tin cậy và đánh giá chính sách bảo mật.

Kết luận

ISO 27018 là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân trong lưu trữ đám mây. Việc tuân thủ ISO 27018 không chỉ giúp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng, mà còn tạo ra lòng tin cậy và tăng cường uy tín của họ trên thị trường. Đối với khách hàng, việc sử dụng các dịch vụ đám mây tuân thủ ISO 27018 giúp bảo vệ quyền riêng tư và tạo nên một môi trường an toàn và đáng tin cậy để lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân.

 

Trên đây chúng tôi đã cung cấp một số thông tin liên quan đến chứng nhận ISO 27018. Nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 27018 , hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

————————————————————————————–

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3, TM27A – Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Dịch Vụ Đăng Ký Mã Số DUNS Number cho Doanh Nghiệp

Mã Số DUNS là gì? Số DUNS ® – Kể từ năm 1963,...

Chứng Nhận ISO 21898 là gì? Tiêu chuẩn FIBCs

Giới thiệu về Tiêu chuẩn ISO 21898:2004 Tiêu chuẩn ISO 21898:2004 là...

Giấy Chứng Nhận Halal là gì ? Cách đăng ký và quy trình như nào?

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm thì giấy...

Chứng Nhận GMP là gì? Quy trình đánh giá, điều kiện, lợi ích và cách thức xin cấp

Chứng nhận GMP (Good Manufacturing Practice) là một tiêu chuẩn quốc tế...

Cấp Chứng Nhận GOTS – Chứng nhận dệt may hữu cơ toàn cầu

Chứng nhận GOTS là một tiêu chuẩn quốc tế về dệt may...

Tiêu Chuẩn GOTS là gì ? Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu

GOTS là gì? GOTS là gì ? Ai sẽ dùng GOTS? Tiêu...