Hệ thống tiêu chuẩn ISO áp dụng trong ngành Ngân Hàng và Bảo Hiểm

Ngân hàng và bảo hiểm / dịch vụ tài chính

Ngân hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng và tài chính khác cho các doanh nghiệp lớn, thị trường trung bình, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và khách hàng bán lẻ. Nó duy trì các mối quan hệ tài khoản quan trọng cũng như với Chính phủ, các cơ quan chính phủ quốc gia, các đơn vị chính quyền địa phương và các tập đoàn do chính phủ sở hữu và kiểm soát.

Các hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm nhận tiền gửi, cho vay, chiết khấu hóa đơn, tài trợ thương mại, giao dịch ngoại hối, chuyển tiền / dịch vụ chuyển tiền, đầy đủ các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ủy thác, và hoạt động ngân quỹ.

Ngành ngân hàng bảo hiểm

Tăng mức độ dịch vụ, tăng cường xác định rủi ro và quản lý rủi ro và đáp ứng các yêu cầu quy định. Trong điều kiện kinh tế và quy định ngày càng không chắc chắn, các sản phẩm và dịch vụ của Gabriel Đăng ký có thể đưa ra các khuôn khổ, quy trình và phẩm chất để xác nhận để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và khách hàng của mình. Những tiêu chuẩn này giảm rủi ro, tạo ra năng suất và có thể đưa ra một phương ngữ điển hình cho ngành dịch vụ giữ tiền và ngân sách trên toàn thế giới.

Xem thêm:  Tiêu chuẩn ISO cần trong ngành Công nghệ thông tin truyền thông

Kỳ vọng cao của khách hàng về dịch vụ thanh toán:

Độ tin cậy

Dịch vụ thanh toán có sẵn khi khách hàng muốn sử dụng chúng.

Dịch vụ thanh toán có xu hướng ngăn ngừa hoặc xác định và sửa chữa sai lầm của khách hàng.

Dịch vụ thanh toán đã thiết lập các mức dịch vụ và tuân thủ chúng.

Bảo vệ an toàn

Dịch vụ thanh toán sẽ ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin hoặc giá trị.

Dịch vụ thanh toán sẽ ngăn chặn sửa đổi trái phép thông tin.

Dịch vụ thanh toán sẽ quản lý rủi ro gian lận.

Hiệu quả

Hệ thống thanh toán hỗ trợ đổi mới liên tục và tăng cường các dịch vụ thanh toán.

Dịch vụ thanh toán đáp ứng và kịp thời, cả trong việc xác nhận thanh toán và giao hàng giá trị.

Khách hàng có được thông tin thanh toán họ cần với mỗi lần thanh toán.

Dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng sở hữu các quy trình kinh doanh (như đối chiếu tài khoản).

Hệ thống thanh toán cho phép giá trị dịch vụ tiền được cung cấp cho khách hàng.

Lợi ích

Khách hàng thấy dễ sử dụng và truy cập dịch vụ thanh toán.

Hệ thống thanh toán có mặt khắp nơi, cho phép thanh toán từ bất kỳ ai đến bất kỳ ai.

Hệ thống thanh toán tạo điều kiện cho sự lựa chọn và cạnh tranh trong các dịch vụ thanh toán được cung cấp cho khách hàng.

Hệ thống thanh toán không ngăn cản hoặc cản trở quyết định của khách hàng về việc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ tài chính (chuyển đổi

tài khoản).

Xem thêm:  Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực xây dựng

Kỳ vọng cấp cao của những người tham gia hệ thống thanh toán (nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng là người dùng của hệ thống thanh toán liên ngân hàng).

Tiềm năng kinh doanh

Hệ thống thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ thanh toán thương mại, cạnh tranh và có lợi nhuận của người tham gia.

Hệ thống thanh toán sẽ tạo điều kiện phát triển các cơ hội và quy trình kinh doanh mới.

Hệ thống thanh toán sẽ cho phép truy cập vào các điều khoản khách quan.

Quản lý rủi ro

Hệ thống thanh toán sẽ giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro đối tác và rủi ro hoạt động trong thanh toán.

Rủi ro quy định (từ luật cạnh tranh) trong đổi mới thanh toán hợp tác sẽ được quản lý phù hợp.

Hệ thống thanh toán sẽ giám sát và tìm cách giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong ngành Ngân hàng

Δ Chứng nhận ISO 9001

Δ Chứng nhận ISO 14001

Δ Chứng nhận ISO 22716

Δ Chứng nhận ISO 22301

Δ Chứng nhận ISO 37001

Δ Chứng nhận ISO 26000

Δ Chứng nhận ISO 10001

Δ Chứng nhận ISO 10002

Δ Chứng nhận ISO 10004

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù...

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí...

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất...

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một...