Danh mục: Tin Quốc Tế ISO

IAF CertSearch Cơ sở dữ liệu Chứng nhận được công nhận Toàn Cầu

IAF CertSearch là gì? IAF đã phát triển cơ sở dữ liệu chứng chỉ toàn...

Làm thế nào để trở thành ISO 9001 đã đăng ký

[ad_1] Nếu tổ chức của bạn đã sẵn sàng để được chứng nhận ISO 9001,...

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ ISO LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng dẫn được quốc tế...

Phân Loại Thiết Bị Y Tế Class I, IIa, IIb, III để đánh dấu CE

Nếu bạn là nhà sản xuất và bạn muốn đặt thiết bị y tế của...

Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất

Tiêu chuẩn mới được công bố vào tháng 9 năm 2015. ISO 9001: 2015 dựa...

Tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất được ban hành

Tiêu chuẩn mới được công bố vào tháng 9 năm 2015. ISO 14001: 2015 dựa...

Tổ Chức Công Nhận Quốc Tế là gì?

Công nhận là quá trình chứng nhận năng lực, thẩm quyền hoặc uy tín được trình bày. Các...

Lợi ích của OHSAS 18001

[ad_1] OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn Anh Quốc được áp dụng quốc tế về hệ...

Tìm nhà đăng ký phù hợp

[ad_1] Các tổ chức đã triển khai thành công hệ thống quản lý có thể...

Lợi ích của ISO 14001

[ad_1] Không ai có thể phủ nhận tác động ngày càng tăng của các hoạt...