ISO 14001 là gì?

I. NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN ĐƠN GIẢN CỦA ISO 14001 LÀ GÌ?

ISO 14001 đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế để thiết kế và thực hiện một hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn được công bố bởi ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế), một cơ quan quốc tế tạo ra và phân phối các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn thế giới. Phiên bản mới nhất của các yêu cầu hệ thống quản lý môi trường đã được xuất bản vào năm 2015 và được gọi là phiên bản ISO ISO 14001: 2015. Tiêu chuẩn đã được đa số các quốc gia thành viên đồng ý trước khi phát hành và cập nhật, và như vậy nó đã trở thành một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận bởi đa số các quốc gia trên thế giới.

Trong một cuộc khảo sát về chứng nhận ISO 14001 vào cuối năm 2017, số lượng các công ty đã thực hiện một hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho thấy một xu hướng ổn định trên toàn thế giới. Dưới đây là kết quả trong khoảng thời gian 6 năm trước.

 

Xem thêm:

Dịch vụ tư vấn ISO 14001 tại GCDRI

ISO 14001: 2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

 

II. MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Một hệ thống quản lý môi trường, thường được gọi là EMS, bao gồm các chính sách, quy trình, kế hoạch, thực tiễn và hồ sơ xác định các quy tắc chi phối cách thức công ty của bạn tương tác với môi trường. Hệ thống này cần được điều chỉnh cho công ty cụ thể của bạn, bởi vì chỉ có công ty của bạn mới có các yêu cầu pháp lý chính xác và tương tác môi trường phù hợp với quy trình kinh doanh cụ thể của bạn. Tuy nhiên, các yêu cầu ISO 14001 cung cấp khung và hướng dẫn tạo hệ thống quản lý môi trường của bạn để bạn không bỏ lỡ các yếu tố quan trọng cần thiết để một EMS thành công.

III. TÌM HIỂU CỐT LÕI TẠI SAO ISO 14001 LẠI QUAN TRỌNG

Chăm sóc môi trường của chúng tôi và ngăn chặn các công ty của chúng tôi gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, là hai trong số những thách thức quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc triển khai EMS là sự công nhận đi kèm với những doanh nghiệp đủ quan tâm để giảm dấu chân môi trường của họ. Điều này có thể mang lại mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, công chúng và cộng đồng nói chung cho công ty của bạn, nhưng nó cũng mang lại những lợi ích khác.

Cùng với hình ảnh công cộng tốt, nhiều công ty có thể tiết kiệm tiền thông qua việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường. Điều này có thể đạt được thông qua việc giảm các sự cố có thể dẫn đến chi phí trách nhiệm, có thể có được bảo hiểm với chi phí hợp lý hơn, và bảo tồn nguyên liệu đầu vào và năng lượng thông qua các nỗ lực giảm. Sự cải thiện này trong kiểm soát chi phí là một lợi ích không thể bỏ qua khi đưa ra quyết định thực hiện một hệ thống quản lý môi trường.

Xem thêm:  6 Bước đăng ký tiêu chuẩn iso 14001:2015 cho doanh nghiệp

IV. TẠI SAO BẠN NÊN TRIỂN KHAI ISO 14001 TRONG TỔ CHỨC CỦA MÌNH?

Những lợi ích của ISO 14001 không thể được nói quá; các công ty lớn và nhỏ đã sử dụng tiêu chuẩn này để đạt hiệu quả cao, như đã đề cập ở trên. Đây chỉ là một vài trong số những lợi ích sau:

Cải thiện hình ảnh và uy tín của bạn – Bằng cách đảm bảo với khách hàng rằng bạn có cam kết quản lý rõ ràng các tác động môi trường của mình, bạn có thể nâng cao hình ảnh và thị phần của mình thông qua việc duy trì hình ảnh công cộng tốt và cải thiện quan hệ cộng đồng.

Cải thiện kiểm soát chi phí – Một cải tiến mà tất cả các công ty đang tìm kiếm là giảm chi phí. EMS có thể giúp với điều này bằng cách bảo tồn năng lượng và nguyên liệu đầu vào, đồng thời giảm các sự cố mà công ty có thể phải chịu chi phí trách nhiệm và kiểm soát môi trường được cải thiện có thể giúp mua bảo hiểm với chi phí giảm cho công ty.

Sử dụng việc ra quyết định dựa trên bằng chứng – Bằng cách đảm bảo rằng bạn đang sử dụng dữ liệu chính xác để đưa ra quyết định về những gì cần cải thiện, bạn có thể tăng đáng kể khả năng cải thiện của mình sẽ thành công ngay lần đầu tiên thay vì có nhiều nỗ lực không thành công. Bằng cách sử dụng dữ liệu này để theo dõi tiến trình của bạn, bạn có thể sửa các sáng kiến cải tiến này trước khi chúng biến mất khỏi đường ray, có thể tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tạo văn hóa cải tiến liên tục – Với cải tiến liên tục, bạn có thể hướng tới các quy trình tốt hơn và giảm tác động môi trường theo cách có hệ thống để cải thiện hình ảnh công cộng của bạn và có khả năng giảm chi phí, như đã xác định ở trên. Khi một nền văn hóa cải tiến được tạo ra, mọi người luôn tìm cách để làm cho các quy trình của họ tốt hơn, điều này giúp cho việc duy trì EMS dễ dàng hơn.
Thu hút người của bạn – Đưa ra lựa chọn giữa làm việc cho một công ty thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho môi trường xung quanh và một công ty không thích, hầu hết mọi người sẽ thích công ty đầu tiên. Bằng cách lôi kéo nhân viên của bạn vào một nỗ lực nhóm để giảm dấu chân môi trường của bạn, bạn có thể tăng sự tập trung và giữ chân nhân viên.

V. CÁC BƯỚC THỰC TẾ ĐỂ TRỞ THÀNH CHỨNG NHẬN ISO 14001 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 14001 là gì? Có hai loại chứng nhận: chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của công ty theo các yêu cầu ISO 14001 và chứng nhận của các cá nhân để có thể kiểm toán theo các yêu cầu ISO 14001. Phần này đã thảo luận các bước để một công ty thực hiện hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và được chứng nhận.

Xem thêm:  DV Cấp Chứng Chỉ ISO 14001 Tiêu Chuẩn Môi Trường

Chứng nhận ISO 14001 cho công ty của bạn liên quan đến việc thực hiện EMS dựa trên các yêu cầu ISO 14001, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm toán và phê duyệt EMS của bạn khi đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

Bắt đầu với hỗ trợ quản lý và xác định các yêu cầu pháp lý cho EMS, bạn sẽ cần bắt đầu với việc xác định chính sách môi trường, các khía cạnh môi trường và các mục tiêu và mục tiêu môi trường, cùng nhau xác định phạm vi và việc thực hiện chung của hệ thống quản lý môi trường. Cùng với những điều này, bạn sẽ cần tạo các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho hoạt động của tổ chức. Có một số quy trình bắt buộc cần được đưa vào, và những quy trình khác được thêm vào khi công ty thấy chúng cần thiết.

Khi tất cả các quy trình và thủ tục được thực hiện, bạn sẽ cần vận hành EMS trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để đi đến các bước tiếp theo: kiểm tra và xem xét hệ thống của bạn và được chứng nhận.

VI. CÁC BƯỚC BẮT BUỘC ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC THỰC HIỆN VÀ CHỨNG NHẬN CÔNG TY CỦA BẠN

Sau khi hoàn thành tất cả tài liệu của bạn và thực hiện nó, tổ chức của bạn cũng cần thực hiện các bước sau để đảm bảo chứng nhận thành công:

Kiểm toán nội bộ – Kiểm toán nội bộ sẵn sàng để bạn kiểm tra các quy trình EMS của mình. Mục tiêu là để đảm bảo rằng các hồ sơ được đưa ra để xác nhận sự tuân thủ của các quy trình và tìm ra các vấn đề và điểm yếu sẽ bị ẩn đi.

Đánh giá quản lý – Một đánh giá chính thức của quản lý của bạn để đánh giá các sự kiện có liên quan về các quy trình của hệ thống quản lý để đưa ra quyết định phù hợp và phân bổ tài nguyên.

Hành động khắc phục – Sau khi xem xét quản lý và kiểm toán nội bộ, bạn cần khắc phục nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề nào được xác định và ghi lại cách giải quyết chúng.

Quy trình chứng nhận công ty được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn Một (xem xét tài liệu) – Kiểm toán viên từ tổ chức chứng nhận được chọn của bạn sẽ kiểm tra để đảm bảo tài liệu của bạn đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001.

Giai đoạn hai (kiểm toán chính) – Tại đây, kiểm toán viên của tổ chức chứng nhận sẽ kiểm tra xem các hoạt động thực tế của bạn có tuân thủ cả ISO 14001 và tài liệu của riêng bạn hay không bằng cách xem xét tài liệu, hồ sơ và thực tiễn của công ty.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3 – Tòa nhà Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0904.889.859 (Ms.Hoa)

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 LÀ GÌ?

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là cách quản lý...

ISO 14001: 2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

I. Định nghĩa thuật ngữ chất lượng: ISO 14001 ISO 14001 là...

Dịch vụ tư vấn ISO 14001 tại đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực ISO

Sự phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn đời sống...

Nguyên tắc và phương pháp cơ bản của tiêu chuẩn ISO 14001

Môi trường ngày càng ô nhiễm, đặc biệt là Hà Nội –...

Lý do doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tư vấn môi trường ISO 14001

Vấn đề môi trường chưa bao giờ hết hot, được biệt là...

5 yếu tố quyết định đến sự thành công của tiêu chuẩn ISO 14001

Trước đây, mọi nỗ lực bảo vệ môi trường chỉ tập trung...