Tiêu chuẩn ISO cần trong ngành Công nghệ thông tin truyền thông

Công nghệ thông tin và truyền thông

Công nghệ thông tin (CNTT) là việc sử dụng bất kỳ máy tính, lưu trữ; mạng và các thiết bị vật lý, cơ sở hạ tầng và quy trình khác để tạo, xử lý; lưu trữ, bảo mật và trao đổi tất cả các dạng dữ liệu điện tử.

CNTT được sử dụng như một bối cảnh của hoạt động doanh nghiệp. Thay vì công nghệ cá nhân hoặc giải trí. Việc sử dụng CNTT cho doanh nghiệp kết hợp cả đổi mới và truyền thông PC.

Nhà đăng ký Gabriel sẽ cho phép hiệp hội của bạn giải quyết vấn đề bảo mật tài sản; ví dụ: thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ, chi tiết nhân viên hoặc thông tin được ủy thác cho bạn; bởi các bên thứ ba. Một tổ chức cần phải có biện pháp phòng ngừa; và sẵn sàng tiếp tục kinh doanh bất kể bản chất của một thách thức. Việc thực hiện các hệ thống và tiêu chuẩn quản lý liên tục kinh doanh cho phép tổ chức của bạn xử lý mọi tình huống.

Lĩnh vực thông tin truyền thông

Nhà đăng ký Gabriel giúp tổ chức cho quy trình quản lý liên tục kinh doanh; giúp tổ chức hoạt động và nơi có thể xảy ra lỗi; và cung cấp các điểm cải tiến cho quy trình kinh doanh của bạn. Ngoài ra, áp dụng quản lý liên tục kinh doanh; cho tổ chức của bạn có thể giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh; có lợi cho danh tiếng của bạn và góp phần cải thiện kinh doanh liên tục.

Xem thêm:  Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

Nhà đăng ký Gabriel cung cấp quản lý liên tục kinh doanh hiệu quả có nghĩa là tổ chức có thể đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình và thực hiện các hoạt động quan trọng để tiếp tục hoạt động thành công. Những hoạt động này bảo vệ dòng thu nhập của doanh nghiệp và giảm rủi ro thua lỗ thêm do sự cố hoặc thảm họa.

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Các tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong ngành CNTT và Truyền Thông

Δ Chứng nhận ISO 27001

Δ Chứng nhận ISO 20000

Δ Chứng nhận ISO 22301

Δ Chứng nhận ISO 9001

Δ Chứng nhận ISO 14001

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù...

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí...

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất...

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một...