Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực Hóa Học

Hóa chất và hóa dầu

Từ thuốc trừ sâu và hóa dầu đến mùi hương và sơn, hóa chất và các mặt hàng được sản xuất bằng cách sử dụng chúng ở khắp mọi nơi. Đó là lý do kinh doanh hóa chất là kinh doanh to lớn như vậy, nền tảng cho nền kinh tế thế giới hiện nay. Ở dạng cơ bản nhất, chúng ta thấy ngành kinh doanh hóa chất thay đổi nguyên liệu thô, ví dụ, dầu, khí dầu mỏ, không khí, nước, kim loại và khoáng sản thành vô số mặt hàng hoàn thành.

Các tổ chức trong ngành hóa chất khác nhau và chuyên môn của chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra quy trình cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp hoặc chất lượng âm thanh.

Các hệ thống quản lý được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế giúp thúc đẩy các công ty hóa chất này tiến tới sự xuất sắc của tổ chức và cho phép họ thích nghi với xu hướng toàn cầu.

Lĩnh vực hóa học

Lập bản đồ quy trình

Các tổ chức trong ngành hóa chất khác nhau và chuyên môn của chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra quy trình cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp hoặc chất lượng âm thanh. Nói chung, một tổ chức trong ngành hóa chất có thể cần giải quyết các quy trình sau để xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện:

Xem thêm:  Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

Đánh giá hợp đồng và bán hàng

Nhập đơn hàng

Đơn đặt hàng sau giờ làm việc

Thu mua

Hoạt động

Phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn

Báo cáo cúp thiết bị môi trường quan trọng

Tuân thủ môi trường

Điều tra tai nạn

Điều tra OSHA

Phân tích mối nguy

Nhận dạng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

Đóng gói, lưu trữ và phân phối

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực hóa học

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận OHSAS 18001

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù...

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí...

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất...

Áp dụng ISO đối với ngành công nghiệp Ô Tô

Ngành công nghiệp ô tô Ngành công nghiệp ô tô là một...