Danh mục: HALAL

Tiêu chuẩn HALAL là gì ? Thông tin hữu ích về HALAL

Tiêu chuẩn HALAL: Định nghĩa, quy định và ý nghĩa cho người tiêu dùng Giới thiệu Tiêu chuẩn HALAL là một hệ thống quy định các yêu cầu đối với thực phẩm và dịch vụ theo quy tắc của Hồi giáo. Bằng cách tuân thủ các quy định của luật Shari’ah và tiêu chuẩn HALAL,…

Đã đăng trong HALAL

Cấp Chứng Nhận HALAL Tiêu chuẩn Thực Phẩm Hồi Giáo

Chứng nhận HALAL – Xác nhận chất lượng theo tiêu chuẩn Hồi giáo I. Giới thiệu về Chứng nhận HALAL Chứng nhận HALAL là một giấy phép xác nhận rằng sản phẩm nào đó đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của đạo Hồi. Sản phẩm có chứng nhận HALAL phải không có bất…

Đã đăng trong HALAL