Tổ Chức Công Nhận Quốc Tế là gì?

Công nhận là quá trình chứng nhận năng lực, thẩm quyền hoặc uy tín được trình bày.

Các tổ chức cấp giấy ủy nhiệm hoặc chứng nhận bên thứ ba chống lại các tiêu chuẩn chính thức được chính thức công nhận bởi các cơ quan công nhận (như UKAS hoặc IAS, UASL, ANAB…… ); do đó đôi khi chúng được gọi là “tổ chức chứng nhận được công nhận”. Quá trình công nhận đảm bảo rằng các thông lệ chứng nhận của họ được chấp nhận, thường có nghĩa là họ có thẩm quyền kiểm tra và chứng nhận bên thứ ba, hành xử có đạo đức và sử dụng đảm bảo chất lượng phù hợp .

Giá trị của công nhận

Công nhận để cho các tổ chức:

  • cho phép các tổ chức thực hiện tự đánh giá và tự định hướng theo hướng cải tiến thể chế và chương trình.
  • nâng cao năng lực của một tổ chức để thay đổi và tạo điều kiện cho một cơ chế có cấu trúc để nghiên cứu, tự phân tích và tự cải thiện.
  • cung cấp chứng nhận công cộng về chất lượng thể chế có thể chấp nhận, do đó nâng cao uy tín của một tổ chức và các chương trình của nó và truyền cảm hứng cho niềm tin vào cộng đồng giáo dục và công chúng mà nó phục vụ.
  • cung cấp một cơ hội để tham khảo ý kiến ​​và lời khuyên từ những người của các tổ chức và cơ quan chuyên môn khác (địa phương và quốc tế).
Xem thêm:  Tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất được ban hành

Một số tổ chức công nhận quốc tế trên thế giới

IAF – Diễn đàn Công nhận quốc tế – tập hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới nhằm đảm bảo:
  • Các Tổ chức Công nhận thành viên chỉ công nhận các tổ chức có đủ năng lực và hoạt động độc lập, khách quan.
  • Thiết lập Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MLA) giữa các Tổ chức Công nhận thành viên sao cho các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.
Tôn chỉ hoạt động của IAF là: “Đánh giá 1 lần – Cấp 1 chứng chỉ – Được chấp nhận ở mọi nơi”.
Tổ chức Công nhận như IAS (Hoa Kỳ), UKAS (Anh), RvA (Hà lan), JAB (Nhật bản), ANAB (Mỹ), … – là thành viên sáng lập Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF). JAS-ANZ đồng thời là thành viên sáng lập của Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) và Hiệp hội quốc tế về đào tạo và chứng nhận chuyên gia đánh giá (IATCA).

Bài viết cùng chuyên mục

IAF CertSearch Cơ sở dữ liệu Chứng nhận được công nhận Toàn Cầu

IAF CertSearch là gì? IAF đã phát triển cơ sở dữ liệu...

Tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất được ban hành

Tiêu chuẩn mới được công bố vào tháng 9 năm 2015. ISO...

Top 10 Tổ Chức Chứng Nhận ISO uy tín trên thế giới

Chứng nhận ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc công...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...