Danh mục: Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận Tấm Gia Nhiệt Và Các Thiết Bị Tương Tự Theo TCVN 5699-2-12:2006

Tấm gia nhiệt hay còn được gọi là thiết bị trao đổi nhiệt. Đây là...

Cấp Chứng Nhận Máy Rửa Bát Theo TCVN 5699-2-5:2014

Máy rửa bát là thiết bị nhà bếp hiện đại, giúp việc rửa bát trở...

Cấp Chứng Nhận Máy Hút Bụi Và Thiết Bị Làm Sạch Có Hút Nước Theo TCVN 5699-2-2-2007

Máy hút bụi là một trong những thiết bị gia dụng tiện lợi. Nó được...

Cấp Chứng Nhận Thiết Bị Làm Khô Có Cơ Cấu Đảo Theo TCVN 5699-2-11:2016

Thiết bị làm khô có cơ cấu đảo hay còn được gọi là máy sấy...

Chứng nhận Máy Vắt Ly Tâm Theo TCVN 5699-2-4:2014

Máy vắt ly tâm là sản phẩm chuyên dụng để vắt riêng bã và nước...