Danh mục: Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận Thạch Cao Dùng Để Sản Xuất Xi Măng Theo TCVN 9807:2013

Thạch cao là một khoáng chất và là canxi sunfat ngậm nước ở dạng hóa...

Cấp Chứng Nhận Phụ Gia Khoáng Cho Xi Măng Theo TCVN 6882:2016

Phụ gia khoáng cho xi măng trước khi được đưa ra thị trường cần được...

Cấp Chứng Nhận Tấm Sóng Amiang Xi Măng Theo TCVN 4434:2000

Hiện nay, tấm xi măng amiăng trở thành vật liệu cung cấp cho các nhà...

Cấp Chứng Nhận Cho Cốt Liệu Bê Tông Và Vữa Theo TCVN 7570:2006

Cốt liệu bê tông và vữa là bất cứ vật liệu nào dạng hạt như...

Cấp Chứng Nhận Thạch Cao Phospho Dùng Để Sản Xuất Xi Măng Theo TCVN 11833:2017

Thạch cao tự nhiên càng ngày càng khan hiếm và có chi phí đắt đỏ,...

Cấp Chứng Nhận Cống Bê Tông Cốt Thép, Cống Thoát Nước Mưa Và  Ống Thoát Nước Theo ASTM C 76M-05b

Cống bê tông cốt thép là giải pháp thay thế cho ống bê tông truyền...

Cấp Chứng Nhận Ống Bê Tông Nòng Thép Dự Ứng Lực Theo AWWA C301:2007

Ống bê tông nòng thép dự ứng lực là một sản phẩm có chất lượng...

Cấp Chứng Nhận Gạch Đặc Đất Sét Nung Theo TCVN 1451:1998

Khi lập kế hoạch xây dựng một ngôi nhà bền vững và một cuộc sống...

Cấp Chứng Nhận Ống Áp Lực Bê Tông Dự Ứng Lực, Loại Xy Lanh Thép Theo AWWA C301-07

Ống bê tông dự ứng lực được sử dụng rộng rãi trên thế giới và...

Cấp Chứng Nhận Gạch Bê Tông Bọt, Khí Không Chưng Áp Theo TCVN 9029:2017

Gạch bê tông bọt khí không chưng áp hay còn gọi là bê tông nhẹ....